“Pregătiţi pentru Viitor”, într-o viziune europeană

0
85
Universitatea „Spiru Haret”, prin Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația Engage in Education, a derulat, între 5 septembrie 2018 – 4 septembrie 2019, proiectulPregătiți pentru viitor”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman. Ieri, echipa de implementare a organizat conferinţa finală a proiectului, evenimentul desfăşurându-se la sediul Facultăţii de Științe Juridice, Economice și Administrative din Craiova.
Conferința a avut ca scop prezentarea rezultatelor finale. Grupul ţintă a fost alcătuit din 250 de studenţi, dintre care 10 au provenit din mediul rural din cadrul Universităţii “Spiru Haret”, Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative Craiova. Aceştia au efectuat stagii de practică şi au participat la activitatea unor firme de exerciţiu, beneficiind de activităţi de informare şi consiliere profesională, de subvenţii, în valoare de 900 lei/student, precum şi de premii. 
Beneficiile pe termen lung ale proiectului constau în creșterea calității pregătirii profesionale a absolvenților Universității „Spiru Haret”; creșterea numărului de absolvenți cu studii superioare care își găsesc un loc de muncă la finalizarea studiilor, creșterea productivității muncii în întreprinderile ce vor angaja studenții participanți la activitățile din prezentul proiect, precum și creșterea numărului de persoane cu un traseu profesional optim.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.094.054,25 lei (inclusiv TVA), din care 2.055.390,91 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă.
Prof.univ.dr Gheorghe Bică, prorectorul Universităţii Spiru Haret :
«  Pregătiţi pentru viitor este un proiect scris special pentru studenţii facultăţii noastre. In acest proiect au fost cuprins 250 de studenţi şi masteranzi, toţi primind o subvenţie de la Uninea Europeană de 900 de lei pentru participarea în acest proiect şi au mai fost de asemenea premiate şi alte eseuri întocmite de către stundeţi. Acest program vizează acomodarea actualilor studenţi, viitori absolvenţi cu pretenţiile  angajatorilor de pe piaţa muncii, astfel încât după absolvire studenţii să se poată integra mai uşor pe piaţa muncii. 78% din absolveţii Universităţii Spiru Haret îşi găsesc un loc de muncă, cei multi angajându-se chiar în domeniul în care s-au pregătit »