Pe anul 2012 – 500 milioane de lei pentru echilibrarea bugetelor locale

0
36

Prin Ordonanţa Guvernului nr 13/2012, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 2012, publicat în Monitorul Oficial nr 614 / 27 august 2012, s-a prevăzut suma de 500 de milioane de lei, din sumele defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, care se va aloca pe judeţe în scopul achitării arieratelor înregistrate în contabilitate ale unor unităţi administrativ-teritoriale şi instituţii publice, fiind finanţate integral din bugetele locale din subordinea acestora, rezultate din relaţii cu operatorii economici, furnizori de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv operatori economici care prestează serviciul public, producere, transport şi distribuţia energiei termice în sistem centralizat. Eugen Călinoiu (foto), directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Dolj a precizat că pe această linie, unităţile administrativ-teritoriale care au obligaţii către operatorii economici, şi la rândul lor, operatorii economici, care au obligaţia către bugetul general consolidat al statului, până pe 10 septembrie 2012, inclusiv unităţile administrativ-teritoriale care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Ordonanţa 13/2012, vor depune la unităţile fiscale o documentaţie care să cuprindă o cerere scrisă, pe baza certificatelor de atestare fiscală a operatorilor economici, o situaţie a  obligaţiilor de plată către operatorii economici, furnizorii de servicii, bunuri şi lucrări şi certificatele de atestare fiscală a operatorilor economici, precum şi acordurile încheiate între unităţile administrativ teritorile şi operatorii economici furnizori de bunuri, servicii sau lucrări finanţate integral din bugetele locale.

Dolj : peste 5,3 milioane de lei

 „Trebuie menţionat faptul că în sensul prezentei Ordonanţe, arierat este considerat o obligaţie de plată a unităţilor administrativ teritoriale şi instituţiilor publice, finanţate integral din bugetul local, din subordinea acestora, rezultate din relaţii cu operatorii economici, furnizori de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv cu operatori economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţia energiei termice în sistem centralizat, trecute de scadenţă cu 90 de zile la data depunerii cererii”, a precizat Eugen Călinoiu. Certificatele de atestare fiscală, care sunt parte integrantă din documentaţiei, care se iau pentru operatorii economici, pot fi solicitate organelor fiscale de către unităţile administrativ teritoriale. Organele fiscale le eliberează în termenul cel mai scurt, de maxim două zile lucrătoare, pe baza datelor existente în evidenţa de plătitor a organelor fiscal competent şi cuprind creanţele fiscale, restante, exigibile, existente în sold la  data solicitării. Termenul limită de depunere a acestor documentaţii este 10 septembrie 2012, iar suma alocată judeţului Dolj este 5.322.000 lei, iar decontările se fac în limita acestor sume, în ordinea în care au fost depuse documentaţile complete.

Eugen Călinoiu, directorul executiv al DGFP Dolj :

„Trebuie menţionat  faptul că nu vom accepta şi vom restitui documentaţia care nu este completă pentru bunul mers a ceea ce înseamnă această activitate, cei care depun aceste cereri trebuie să treacă pe la serviciul specializat, care se numeşte „Sinteza şi Asistenţa Elaborăriişi Execuţiei Bugetelor Locale”,  din cadrul DGFP-ului, astfel încât, atunci când se depun actele să se intre imediat într-un circuit, după care urmează procedura de soluţionare a acestor cereri”