150 de persoane vulnerabile social vor derula activităţi în domeniul reciclării şi al prelucrării hârtiei reciclate

0
237

Asociaţia React recrutează 90 de persoane cu dizabilităţi şi 60 de persoane beneficiare de venit minim garantat pentru cele 6 întreprinderi sociale înfiinţate în cadrul proiectului “Dezvoltarea Economiei Sociale prin Înfiinţarea şi Dezvoltarea de Întreprinderi Sociale”.

Întreprinderile sociale vor derula activităţi în domeniul reciclării şi al prelucrării hârtiei reciclate (patru dintre întreprinderi) dar şi call center şi reciclare mase plastice. În funcţie de profilul fiecarei întreprinderi sociale, Asociaţia React recrutează operatori vânzări prin telefon, lucrători în serigrafie, lucrători în prelucrare mase plastice, lucrători sortatori deşeuri reciclabile, operatori calculator, lucrători comerciali. În regiunea Sud – Vest Oltenia, activitatea de recrutare se va încheia în data de 15 august 2012 cu selectarea a 15 persoane cu dizabilităţi şi 10 persoane beneficiare de venit minim garantat. Până în prezent, pentru ocuparea acestor posturi, 39 persoane cu dizabilităţi şi 15 persoane beneficiare de venit minim garantat au depus CV-uri şi au participat la sesiuni de interviuri.

Dezvoltarea durabilă a comunităţilor

Criteriile de selecţie a viitorilor angajaţi vor avea la bază competenţele profesionale, abilităţi tehnice, experienţa şi capacitatea de a lucra în echipă. În vederea unei integrări profesionale de succes, persoanele selectate vor beneficia de consiliere profesională şi psihologică dar şi de formare profesională specifică. “Ne-am propus să determinăm schimbări pozitive majore în comunitate, în comportamentul şi în mentaliatea oamenilor. Acest proiect, prin impactul social şi de mediu pe care îl va genera, vine să confirme, încă o dată, angajamentul Asociaţiei React de a contribui la dezvoltarea durabilă a comunităţilor în care ne desfăşurăm activitatea“, a declarat Anca Ştefan, managerul Proiectului.

Şase întreprinderi sociale

“Dezvoltarea Economiei Sociale prin Înfiinţarea şi Dezvoltarea de Întreprinderi Sociale”, este un proiect cofinanţat din Fondul Social Europeam (contract nr. POSDRU /84/6.1 /S/ 50269) prin programul operaţional sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni! şi se încadrează pe Axa prioritară 6 – Promovarea Incluziunii Sociale.  Acesta este un proiect de dezvoltare a economiei sociale şi de integrare în câmpul muncii a persoanelor vulnerabile social. Proiectul se desfasoară pe durata a 32 de luni şi are ca finalitate înfiinţarea a şase întreprinderi sociale în 5 din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României: Bucureşti şi Ilfov, Centru, Nord-Est, Sud-Vest Oltenia şi Sud Muntenia şi crearea a 150 de noi locuri de muncă pentru persoane cu dizabilităţi şi persoane care trăiesc din venitul minim garantat. Economia socială răspunde nevoii de ocupare a forţei de muncă, punând accent pe integrare socială şi nu pe asistenţă socială. Ea se bazează tocmai pe capacitatea membrilor unei comunităţi de a se coagula şi de a se constitui într-o formă de organizare economică. Aceasta identifică şi utilizează potențialul resurselor umane, financiare şi materiale de care dispune comunitatea.


Asociaţia REACT este o organizaţie neguvernamentală, creată în 2006 pentru a veni în sprijinul actorilor societăţii civile prin proiecte ample, durabile, cu impact în comunităţile vizate. Organizaţia activează în trei domenii: sănătate publică, educaţie şi integrare socială, are cinci sucursale în care lucrează mai mult de 30 de angajaţi şi peste 200 de voluntari. Până în prezent, Asociaţia React a obţinut 9 premii de excelenţă – naţionale şi internaţionale şi a contribuit la salvarea a mai mult de 120.000 de vieţi omeneşti. www.asociatiareact.ro.