Dolj : Proiect de instruire adresat şomerilor cu studii superioare

0
256

SC ACZ Consulting SRL, în parteneriat cu Warrant Group SRL (Italia), şi Asociaţia „Mereu Pentru Europa” (România), implementează proiectul de grant ACCESS – Măsuri active de ocupare în judeţul Dolj, cu efecte pozitive asupra accesului la resurse financiare UE pentru dezvoltarea locală sustenabilă.

ACCESS este un proiect de instruire adresat şomerilor cu studii superioare din judeţul Dolj, finanţat din Fondul Social European în cadrul POSDRU. Proiectul îşi propune să ofere o pregătire  vastă în domeniul accesării Fondurilor Structurale şi al managementului proiectelor, în vederea dezvoltării competenţelor necesare pentru demararea unei cariere în sfera fondurilor UE. Proiectul se adresează tinerilor (cu vârsta sub 25 de ani) din judeţul Dolj, şomeri de lungă durată (care nu au un loc de muncă de mai mult de 6 luni) și care au finalizat studiile superioare.

Politici europene în domeniul cercetării

 Astfel, cel puţin 30 de tineri vor fi selectaţi şi vor participa pe parcursul a 5 luni, la următoarele module de curs: Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene – modul bazic (certificat CNFPA)”; „Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene – modul avansat (studii aprofundate de norme şi bune practici susţinute de experţi italieni calificaţi în domeniul Fondurilor Structurale)”; „Teme transversale – politici europene în domeniul cercetării, inovării, mediului înconjurător, dezvoltării durabile şi egalităţii de şanse (susţinute de experţi italieni calificaţi)”; „Manager de proiect – certificat CNFPA” şi  „Modul de studii de caz desfăşurat la firmele de specialitate din Italia, cu toate costurile acoperite din bugetul proiectului”.

Toate modulele vor aborda subiectele într-un mod practic, cu o utilizare vastă de exerciţii, studii de caz, simulări, jocuri de rol etc. „Înscrierile în cadrul proiectului se pot face prin depunerea unui CV, a unei Scrisori de motivare si a Declaraţiei de eligibilitate la sediul proiectului sau la adresa de e-mail: proiect.access@aczconsulting.ro. Documentele pot fi descărcate de pe pagina web a proiectului www.proiect-access.ro, de unde se pot obţine mai multe informaţii legate de desfăşurarea procedurii de selectare a grupului ţintă”, a precizat Cristina Cojoacă, manager de proiect.