Evenimente demografice în judeţul Dolj în anul 2017

0
374

În anul 2017 s-au înregistrat 5638 născuţi-vii, cu 384 mai puţini decât în anul 2016, iar rata natalităţii a fost de 8,1‰ pe total judeţ, fără diferenţe între medii: 8,1‰ atât în urban, cât şi în rural. În anul 2017 s-au născut mai mulţi băieţi (2886 persoane) decât fete (2752 persoane).

Vârsta medie a mamei la toate naşterile a fost de 27,5 ani, iar la prima naştere mai mică cu un an, de 26,5 ani. În mediul urban vârsta medie a mamei la toate naşterile a fost cu 3,7 ani mai mare decât în mediul rural, iar cea la la prima naştere cu 5,1 ani.

Numărul deceselor de 9556 în anul 2017 a crescut cu 153 faţă de anul 2016.

Peste 60,0% din numărul deceselor provin din mediul rural, continuând să se menţină decalajul semnificativ între cele două medii: 9,9‰ în urban comparativ cu 18,5‰ în rural. În anul 2017, 51,5% din persoanele decedate au fost bărbaţi.

Numărul decedaţilor sub 1 an a înregistrat 35 cazuri în anul 2017, în creştere cu 2 cazuri faţă de anul 2016. Mortalitatea infantilă a crescut în mediul rural de la 8,4‰ în anul 2016 la 9,5‰ în anul 2017, iar în mediul urban de la 3,0‰ în anul 2016 la  3,5‰ în anul 2017. Pe sexe, din cei 35 de decedaţi sub un an, 22 au fost băieţi şi 13 au fost fete.

Sporul natural indică un deficit al născuţilor-vii faţă de cel al deceselor de 3918 persoane, ceea ce corespunde unei rate negative a sporului natural de 5,6 persoane la 1000 locuitori (-4,8‰ în anul 2016). Se remarcă faptul că sporul natural este negativ atât în mediul rural (-10,4‰), cât şi în mediul urban (-1,8‰).

“Numărul căsătoriilor de 3957 în anul 2017 a crescut cu 188 comparativ cu anul 2016, revenind 5,7 căsătorii la 1000 locuitori. Rata nupţialităţii în mediul rural a crescut de la 4,5‰ în anul 2016 la 5,1‰ în anul 2017, iar în mediul urban de la 6,1‰ la 6,2‰. După rangul căsătoriei soţului 85,2% s-au căsătorit prima dată, 14,2% a doua oară şi 0,6% a treia căsătorie şi peste. În anul 2017, 84,2% dintre femeile căsătorite s-au aflat la prima căsătorie, 15,3% la a doua căsătorie şi 0,5% la a treia căsătorie şi peste”, a precizat directorul executiv al Direcţiei Judeţene de Statistică Dolj, ec Carmen Ispas.

Vârsta medie la căsătorie a urmat aceeaşi tendinţă de creştere din ultimii ani, ajungând în anul 2017 la 32,6 ani la bărbaţi şi la 29,4 ani la femei. Aceasta a făcut ca diferenţa între vârsta medie la căsătorie a bărbaţilor faţă de cea a femeilor să crească ajungând la 3,2 ani. Aceeaşi tendinţă a urmat-o şi vârsta medie la prima căsătorie (30,5 ani la barbaţi şi 27,3 ani la femei).

Numărul divorţurilor (571 cazuri) a scăzut cu 16 cazuri în anul 2017 faţă de anul 2016, rata divorţialităţii fiind de 0,82‰ în anul 2017 şi 0,84‰ în anul 2016. Frecvenţa desfacerii căsăto­riilor în anul 2017 a avut un nivel mai ridicat în mediul urban (65,8%) faţă de mediul rural (34,2%). În anul 2017 s-au înregistrat cu 181 divorţuri mai mult în mediul urban decât în mediul rural. Vârsta medie a soţului la divorţ de 41,3 ani a fost mai mare decât vârsta medie a soţiei (38,3 ani). Vârsta medie a soţului a fost mai mare în rural (42,5 ani) decât în urban (40,7 ani), iar vârsta medie a soţiei a fost mai mare în urban
(38,4 ani) decât în rural (38,1 ani).

Judeţul Dolj în anul 2017 se situează în clasamentul pe ţară pe locul:

  • al 12-lea referitor la numărul născuţilor-vii (2,9% din nivelul naţional);
  • al 3-lea referitor la numărul decedaţilor (3,7% din nivelul naţional);
  • al 10-lea referitor la numărul căsătoriilor (2,6% din nivelul naţional);
  • al 29-lea referitor la numărul divorţurilor (2,8% din nivelul naţional);
  • al 14-lea referitor la numărul decedaţilor în vârstă de sub un an (1,8% din nivelul naţional).