Peste 6.000 de elevi din Dolj vor participa la Programul “Şcoala după şcoală”

0
574

Ieri, 4 martie 2021, s-a încheiat etapa de transmitere de către unitățile de învățământ în care există elevi eligibili pentru a participa la Programul national pilot de tip “Scoala după școală” către inspectoratul școlar a datelor cu privire la numărul de elevi eligibili și a opțiunii cu privire la organizarea activităților remediale la nivelul unității de învățământ.

În urma centralizării datelor au fost înregistrate 6.287 solicitări, din care 4.645 din mediul rural și 1.642 din mediul urban. 4.098 de solicitări au fost înregistrate la nivel primar și 2.189 la nivel gimnazial.

Unitățile școlare în care au fost înregistrate cele mai multe solicitări sunt:

Liceul Teoretic Amarăștii de Jos 304
Scoala Gimnazială Filiași 303
Scoala Gimnazială “Ion Creangă” Craiova 208
Liceul Teoretic “George St. Marincu” Poiana Mare 202
Scoala Gimnazială Bucovăț 170
Scoala Gimnazială Bralostița 155
Scoala Gimnazială Unirea 150
Scoala Gimnazială Ostroveni 146
Liceul Tehnologic “Petre Baniță” Călărași 145
Liceul Tehnologic “Constantin Nicolaescu-Plopsor” Plenița 145
Scoala Gimnazială “Amza Pellea” Băilești 142
Liceul de Industrie Alimentară Craiova 138
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova 136
Scoala Gimnazială Bistret 132
Scoala Gimnazială Caraula 119
Scoala Profesională Valea Stanciului 107

Un număr mic de solicitări a fost înregistrat la:Colegiul Național “Fratii Buzești” Craiova (1), Scoala Gimnazială “Nicolae Caraș” Ciupercenii Noi (1), Scoala Gimnazială “Mihai Viteazul” Craiova (2), Scoala Gimnazială Bratovoești (2), Școala Gmnazială nr. 1 Mârșani (2).  Conform calendarului aprobat de MEC prin Ordinul nr. 3300/2021, în data de 5 martie va avea loc stabilirea de către inspectoratul școlar a unităților de învățământ care vor organiza activități remediale în cadrul Programului național pilot de tip “Școala după școală”, dintre cele care au optat pentru organizarea acestor activități. Scopul principal al Programului național pilot de tip „Școala după școală“ este organizarea, în școlile cu clase de învățământ primar și gimnazial, de activități remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competențelor specifice, sporirea șanselor de succes școlar și de acces la niveluri superioare de educație și diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii.