Luni : Adunarea generală a jurnaliştilor doljeni

0
103

Luni, 9 martie, ora 17.00, jurnaliştii afiliaţi la Filiala „Tudor Arghezi” Dolj a Uniunii Ziaristilor Profesionisti din România, sunt convocaţi la Adunarea generală. Şedinţa se va ţine la Sala „Dinu C. Giurescu” a Bibliotecii „Alexandru si Aristia Aman” Craiova, cu urmatoarea ordine de zi: Alegerea delegaţilor pentru participarea la Adunarea Generală de alegeri a UZPR din 14 martie 2020; Stabilirea unor activităţi pentru perioada următoare şi desigur, se vor discuta şi o serie de probleme administrative.