12 miliarde de lei pentru merele şcolarilor din Dolj

0
137

La sfârşitul anului 2011, pe 28 decembrie, Consiliul Judeţean Dolj a lansat licitaţia pentru privind “achiziţionarea şi distribuţia fructelor (merelor) pentru elevii din clasele I-VIII care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, din judetul Dolj, pentru anul şcolar 2011/2012”. Până în prezent licitaţia nu a fost atribuită. 

Consiliul Judeţean Dolj a anulat procedura de achiziţie publică pentru cumpărarea merelor, care trebuie să ajungă în şcolile generale din judeţ, pentru că nu s-a prezentat nici o societate la licitaţie. “Autoritatea contractantă a anulat procedura de atribuire în conformitate cu art. 209, alin (1) lit b din OUG nr.34/2006 – nu a fost depusă nici o ofertă”, se precizează într-un anunţ al Consiliului Judeţean Dolj. Până acum au fost două tentative, amândouă eşuate. Pentru cele aproape 5 milioane de mere care trebuie achiziţionate, este pusă la bătaie suma de 12 miliarde de lei vechi.

Se cere experienţă în domeniu

Societăţile care doresc să participe la licitaţie trebuie să respecte anumite condiţii: să prezinte o lista cu principalele livrări de produse similare efectuate în ultimii 3 ani; declaraţie privind dotările de care dispune operatorul economic; autorizaţie sanitară de funcţionare emisă pe numărul de înmatriculare al mijloacelor de transport; informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; mostre pentru produsele ce urmează a fi furnizate; lista cu subcontractanţii va fi însoţită de acordurile de subcontractare; informaţii privind asocierea, standarde de calitate ISO 9001.

Societăţile trebuie să prezinte maxim 3 contracte care au avut ca obiect livrarea de fructe

Pentru fiecare lot în parte societăţile trebuie să prezinte maxim 3 contracte care au avut ca obiect livrarea de fructe, a căror valoare însumată să fie: de cel puţin 386.000 lei, fără TVA, la primul, la al doilea 349.000 lei, fără TVA, iar pentru al treilea 450.000 lei, fără TVA. Sunt necesare minim 3 autovehicule specializate pentru fiecare lot/sector la care operatorul economic participă, dovada că ofertantul dispune de spaţiu de depozitare, pentru asigurarea păstrării merelor ş lista cu personalul de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea contractului de achiziţie.