Piaţa de gaze nu are neaparat nevoie de mai multe burse de gaze, are sigur nevoie de concurenţă, transparenţă şi nediscriminare pe piaţa de gaze

0
124

ANRE la un an de când trebuiau realizate o serie de Norme de aplicare a Legi 123, modificată prin OUG 64/2017 a propus câteva principii care să stea la baza viitoarelor regulamente. Din păcate aceste principii propuse, s-au limitat doar la piaţa centralizată, care este doar o mică parte din piaţa de gaze, fără a cuprinde şi principiile necesare funcţionării pieţei de gaze în ansamblu.

În acest sens Asociaţia Energia Inteligentă a transmis la ANRE o adresă cuprinzând propunerea de principii necesare asigurării funcţionării pieţei de gaze (documentul în extenso se găseşte aici). Plăcând de la Documentul de discuţie publicat pe site ul ANRE, privind Principiile de tranzacţionare a gazelor naturale pe pieţele centralizate, ca urmare a prevederilor din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2016, din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, sesizăm că documentul supus discuţiei se rezumă la enunţarea unor principii doar pentru o parte din solicitările impuse de OUG 64, respectiv exclusiv la Tranzacţionare a gazelor naturale pe pieţele centralizate, obligaţie care derivă din aliniatul  (3^11) introdus la art. 177 din Legea 123/2012.

Constatăm cu surprindere că documentul în discuţie nu face referire la toate obligaţiile stabilite în acest sens de lege pentru ANRE, respectiv Legea 123, art 177 stabileşte la alin (3^12) şi obligaţia pentru această instituţie, de a emite reglementări care sa asigure condiţiile de concurenţă şi de acces transparent şi nediscriminatoriu al cumpărătorilor la cantităţile de gaze naturale ofertate pe piaţa concurenţială. Astfel, în mod de neînţeles Documentul de discuţie al ANRE atacă doar parţial obligaţiile stabilite de lege, respectiv face referire exclusiv la tranzacţiile de pe pieţele centralizate, adică pieţele unde acţionează bursele de gaze.

Astfel, prima cerinţă corectivă, obligatorie, a documentului pus în discuţie este aceea de a stabilii principii de tranzacţionare a gazelor pe piaţa de gaze, piaţa centralizată fiind doar o parte din piaţa de gaze.

Având în vedere că documentul de discuţie face referire la principii consider necesară o organizare a acestor principii pe elementele reglementatorii stabilite de lege, pentru a putea atinge toate articolele din lege privind acest subiect şi respectiv pentru a le putea utiliza eficient ulterior în construirea unei singure reglementări ANRE pentru Tranzacţionarea gazelor pe piaţa de gaze în condiţii de concurenţă, nediscriminare şi transparenţă.

Astfel propun structurarea documentului după cum urmează:

  1. Principii pentru reglementările ANRE care să asigure condiţiile de concurenţă pe piata concurenţială de gaze naturale (reglementări ce urmează a fi emise conform Legii 123, art 177 stabilite la alin (3^12)

 

  1. Principii pentru reglementările ANRE care să asigure condiţiile de acces transparent şi nediscriminatoriu al cumpărătorilor la cantităţile de gaze naturale ofertate pe piaţa concurenţială (reglementări ce urmează a fi emise conform Legii 123, art 177 stabilite la alin (3^12)

 

  1. Principii pentru emiterea de reguli specifice pe pieţele centralizate de gaze naturale, în scopul tranzacţionării gazelor naturale, în condiţii concurenţiale (reglementări ce urmează a fi emise conform Legii 123, art 177 stabilite la alin (3^11)

 

  1. Principii pentru emiterea de reguli specifice pe pieţele centralizate de gaze naturale, în scopul tranzacţionării gazelor naturale în mod transparent, public (reglementări ce urmează a fi emise conform Legii 123, art 177 stabilite la alin (3^11)

 

  1. Principii pentru emiterea de reguli specifice pe pieţele centralizate de gaze naturale, în scopul tranzacţionării gazelor naturale nediscriminatoriu (reglementări ce urmează a fi emise conform Legii 123, art 177 stabilite la alin (3^11)

 

  1. Alte principii necesare a fi implementate pe piaţa de gaze pentru a asigura Tranzacţionarea gazelor pe piaţa de gaze în condiţii de concurenţă, nediscriminare şi transparentă.

Renunţarea la aberanta dezbatere O bursă, Două burse de gaze! şi demararea adevăratelor  dezbateri necesare construirii pieţei de gaze liberalizate: Cum aducem TRANZACȚIA în mijlocul tuturor activităţilor gaziere, ca element primordial şi Cum realizăm TRANZACȚII în condiţii de concureţă, nediscriminare şi transparenţă, ca singură direcţie care poate să aducă o piaţă liberalizată funcţională în România. ( sursa : dumitruchisalita.ro, asociatiainteligenta.ro)