Peste 1,6 milioane de elevi şi studenţi cu rezultate slabe, sprijiniţi să îşi termine studiile

0
155

Peste 1,6 milioane de elevi din 1.100 de licee cu rezultate slabe la bacalaureat şi studenţi din 300 de universităţi vor fi ajutaţi să îşi termine studiile, în cadrul unui proiect derulat până în 2022, finanţat printr-un împrumut de 200 milioane de euro acordat de Banca Mondială.

Guvernul şi Banca Mondială au lansat, ieri, Proiectul privind Învăţământul Secundar din România (ROSE), finanţat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro, care va fi implementat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice până în anul 2022. În cadrul proiectului vor primi sprijin 80% din liceele de stat şi 85% dintre facultăţi, fiind vizate reducerea ratei de abandon şcolar în anii terminali ai învăţământului liceal, creşterea ratei de participare şi de promovabilitate la examenul de bacalaureat în liceele cu performanţe slabe, creşterea ratei de înscriere în învăţământul superior şi reducerea abandonul şcolar în primul an de facultate.

“Proiectul ROSE este inovator, deoarece pune împreună provocările cu care se confruntă atât sistemul preuniversitar, cât şi sistemul de învăţământ superior din România, în contextul mai larg al accesului, calităţii şi echităţii. În fiecare an, un număr semnificativ de elevi români se confruntă cu probleme în ceea ce priveşte tranziţia la învăţământul terţiar, iar sprijinul acordat acestor elevi reprezintă una dintre priorităţile Guvernului României. Angajamentul ministerului de a creşte ratele de tranziţie şi retenţie trebuie să fie însoţit de un demers continuu, dincolo de mandatele miniştrilor, astfel încât să se obţină impactul dorit”, a declarat ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiințifice, Adrian Curaj.

Elisabetta Capannelli, director de ţară pentru România şi Ungaria al Băncii Mondiale, a declarat că, în anul şcolar 2011-2012, au fost aproximativ 100.000 de tineri fără perspectiva de a trece către învăţământul terţiar, reprezentând 50% dintre elevii înmatriculaţi în ultimul an de liceu, iar aproape 20.000 de studenţi au abandonat studiile în primul an de facultate.

Guvernul şi Banca Mondială se aşteaptă ca, până la finalul implementării proiectului ROSE, în 2022, de rezultatele acestuia să beneficieze 1,6 milioane de elevi din 1.160 de licee identificate ca având “performanţe scăzute” şi studenţi din 300 de facultăţi ce se confruntă cu riscul de abandon în primul an. Proiectul are ca ţintă creşterea ratei de promovare la bacalaureat cu 10%, de la 49,6% la 59%, şi reducerea abandonului în ultimul an de liceu de la 6,5% Ia 3,5%, pentru liceele sprijinite în proiect.

Grupurile vulnerabile şi marginalizate sunt o prioritate pentru proiect, în condiţiile în care sărăcia extremă şi alte dezavantaje socio-economice reprezintă constrângeri majore în tranziţia către învăţământul terţiar şi dobândirea de competenţe de nivel superior, esenţiale pentru succesul pe piaţa muncii sau pentru atingerea unui nivel mai ridicat de educaţie.