Atenţie la „Şcoala altfel”!

0
154

Instituţiile de învăţământ preuniversitar din Dolj trebuie să respecte, şi în acest an şcolar, Metodologia de organizare a Programului naţional „Şcoala altfel”. În acest sens, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a transmis în teritoriu tot ceea ce trebuie făcut  în acest sens, cu termene clare de respectat.

Metodologia de organizare a Programului naţional „Şcoala altfel”, Anexă la Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5034/29.08.2016, Art.1, «Programul naţional „Şcoala altfel”, are o durată de cinci zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat pe baza unei planificări ce rămâne la decizia fiecărei unităţi de învăţământ, conform ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind structura anului şcolar respectiv…». Luând act de legislaţie, inspectorii de specialitate din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj  au trimis în teritoriu tot ceea ce ţine de metodologie. Astfel, până pe  22 octombrie 2017, responsabilii din unităţile de învăţământ preuniversitar doljean trebuie să trimită o machetă, atât în scris, pe adresa ISJ Dolj, Camera 201, prin fax sau în format electronic e-mail la scoalaaltfeldolj2016@yahoo.com. Este o metodologie amplă, scopul fiind contribuirea la dezvoltarea competenţei de învăţare şi a abilităţilor socio-emoţionale în rândul copiilor. Cadrele didactice vor proiecta, testa şi evalua abordări eficiente în acest sens.

«Orice deplasare în afara unităţii de învăţământ trebuie să aibă un pronunţat caracter educativ. Nu sunt permise deplasări ale elevilor pe durata întregului program (cinci zile sau mai mult). În vederea planificării activităţilor specifice programului, până pe 10 octombrie se vor stabili două puncte principale: echipa de coordonare a Programului naţional „Şcoala altfel”, alcătuită din director/director adjunct, membri ai Consiliului Profesoral (cel puţin un membru din comisia pentru întocmirea orarului), reprezentanţi ai Consiliului Elevilor, reprezentanţi ai Comitetului de Părinţi, consilierul educativ şi/sau coordonatorul de proiecte, consilierul şcolar /mediatorul şcolar; calendarul de derulare a programului, care va cuprinde perioada de investigare a intereselor copiilor, inclusiv preşcolari, perioada de alcătuire a ofertei pentru „Şcoala altfel”. Cu cel puţin două săptămâni înainte de perioada pentru care s-a planificat desfăşurarea acestui program, conducerea unităţii de învăţământ va comunica Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj orarul», a precizat prof.  Simona Chiriţă, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.