Parlamentul a decis: Se interzice vânzarea terenurilor agricole către cetăţenii străini

0
439

În calitatea de for decizional, Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării/cumpărării terenurilor agricole în extravilan şi de modificare a Legii 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. Principala prevedere a acestui proiect iniţiat de PSD este interzicerea vânzării de terenuri agricole către cetăţeni străini. Nu este deloc exclus ca legea în discuţie să fie deja… tardivă.