Se fac angajări din sursă externă în Poliţia doljeană

0
262

S-a dat startul angajărilor din sursă externă, la nivelul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Dolj fiind scoase la concurs 15 posturi de agenţi. Toate sunt în specialitatea ordine publică, fiind prevăzute în cadrul posturilor de poliţie comunale din Carpen, Vela, Teslui, Izvoare, Negoi, Moţăţei, Apele Vii, Daneţi, Gîngiova, Gighera, Valea Stanciului, Argetoaia, Cernăteşti, Ostroveni şi Sadova.

Potrivit reprezentanţilor IPJ Dolj, pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au cetăţenia română şi domiciliul în România; cunosc limba română scris şi vorbit; au capacitate deplină de exerciţiu; sunt apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile; au vârsta de minimum 18 ani împliniţi; au studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; au un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; nu au antecedente penale sau nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; nu au fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv „nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic”; îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special; trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile; deţin permis de conducere categoria „B”.

Nu pot fi încadrate din sursă externă, ca poliţişti, persoanele care au avut această calitate, dacă: au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare; au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare. Reprezentanţii IPJ Dolj subliniază că nu se admit derogări de la nici una dintre condiţiile de participare la concurs. Pentru mai multe informaţii şi documentele necesare înscrierii puteţi verifica pagina Poliţiei doljene: https://dj.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs/anunt-incadrare-politisti-sursa-externa.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj va efectua înscrierea candidaţilor pentru posturile repartizate unităţii, până la 8 aprilie 2016, în zile lucrătoare, între orele 9.00 -14.00, la sediul inspectoratului din municipiul Craiova, strada „Vulturi” nr. 19, judeţul Dolj – Serviciul Resurse Umane. În vederea completării dosarului personal, pe site-ul inspectoratului sunt disponibile modele de CV, autobiografie şi tabel nominal cu rudele candidatului. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0251/40.75.00, interior: 20113, 20114.