S-a stabilit procedura pentru simulările la Evaluarea Naţională şi Bacalaureat

0
676

Ministerul Educației și Cercetării a publicat metodologia privind apropiatele simulări susținute de elevii claselor terminale de la gimnaziu și liceu, pentru Examenul Naţional de Evaluare, respectiv Bacalaureat  care vor avea loc în vara acestui an.

Conform legislaţiei, organizarea acestor simulări este asigurată de Comisiile judeţene, special constituite la nivelul fiecărui Inspectorat Şcolar Judeţean , iar Doljul nu face excepţie. Astfel, vor fi delegaţi inspectori şcolari de specialitate/ metodişti ai Casei Corpului Didactic pentru monitorizarea tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul simulărilor naţionale, fiind asigurate şi soluţii de rezervă, în cazul în care apar probleme tehnice sau speciale. Din cadrul comisiilor de organizare a simulărilor naţionale vor face parte directorul unităţii de învăţământ (preşedinte), unde se desfăşoară acţiunea; un director adjunct sau un profesor din şcoală, având gradul didactic I sau II (pentru vicepreşedinte); un secretar (cadru didactic din unitatea de învăţământ, având abilităţi de operare pe calculator/informatician); între 1 – 5 cadre didactice; asistenţi – câte două cadre didactice pentru fiecare scală în care se defăşoară simularea; profesori evaluatori. Printre obligaţii, sunt asigurate condiţiile tehnice necesare procesului de transfer/preluare/multiplicare a subiectelor; asigurarea numărului optim de săli de examen; asigurarea , în număr suficient, a copiatoarelor pentru multiplicarea subiectelor; etc. Prezentarea preşedintelui, vicepreşedintelui, secretarului şi membrilor comisiei de organizare se face în intervalul 07:00 – 07:30 , asistenţii la ora 08:00, iar evaluatorii la ora 14:00. Probele încep la ora 09:00, când se deschid plicurile sigilate, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 08:00, timpul de elaborare a lucrărilor fiind de două ore (Evaluarea Naţională), respectiv trei ore (Bacalaureat). Fiecare lucrare este evaluată de doi profesori, iar, în situaţia în care nu sunt suficiente cadre de specialitate în unitatea de învăţământ, poate fi luat şi un profesor din altă şcoală. Rezultatele obţinute nu pot fi contestate, nu vor fi făcute public şi nu vor fi afişate.. Ele vor fi analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuţii individuale cu elevii, şedinţe cu părinţii. Dacă notele sunt foarte bune, acestea pot fi trecute în catalog, la solicitarea scrisă a elevului/tutorelui.

Calendar bine stabilit

Calendarul este şi el bine stabilit. Astfel, elevii de cls. a VIII vor debuta pe 23 martie, la proba scrisă de Limba şi literatura română, a doua zi având de susţinut Matematica, pe 3 aprilie fiind comunicate rezultatele. La Bacalaureat, situaţi se prezintă în felul următor: 23 martie – proba scrisă la Limba şi literatura nromână; 24 martie – Matematică sau Istorie (proba obligatorie a profilului); 26 martie – proba la alegere, toate examenele fiind scrise, rezultatele fiind făcute cunoscute pe 3 aprilie.