Soluţii la problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi şi cele de etnie romă

0
933

Joi, la sala de conferinţe a Hotelul Ramada Plaza din Craiova, a avut loc conferința de lansare a proiectului tarnsfrontalier„Combined Efforts in Support to Disadvantaged People on the Labour Market in the Cross-Border Area”. Universitatea din Craiova este partener în acest proiect, alături de Municipalitatea din orașul Berkovitsa. Aplicantul principal al proiectului este Asociația Roma Berk din Bulgaria. Scopul proiectului este de ajuta persoanele cu dizabilități și cele de etnie romă să se auto-finanțeze sau să găsească un loc de muncă.

Echipa proiectului este alcătuită din cadre didactice de la Facultatea de Științe Sociale, Universitatea din Craiova și Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, care a pus la dispoziție gratuit Centrul de consiliere al proiectului (unde se desfășoară cursurile și ședințele de consiliere ale persoanelor din grupul țintă). La conferință au participat alături de membrii echipei proiectului din România și Bulgaria, reprezentanți ai administrației locale, ONG-uri de profil, presa și alți specialiști din domeniu. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 165.143,60 euro, din care sprijinul acordat de către Uniunea Europeană este de 140.372 euro, iar contribuţia de la bugetele de stat ale României şi Bulgariei este în sumă de 21.468,67 euro. Contribuţia proprie a partenrilor este de 3302 euro.

Premisele necesare pentru dezvoltarea unor acţiuni comune

Managerul de proiect, lect.univ.dr Constantin Crăițoiu a prezentat obiectivul principal  al acestuia şi anume sprijinirea integrării persoanelor defavorizate pe piaţa muncii şi încurajarea mobilităţii forţei de muncă în zona transfrontalieră. „Prin implementarea acestui proiect, urmărim să contribuim la găsirea celor mai bune soluţii la problemele cu care se confruntă grupul nostru ţintă – persoane cu dizabilităţi şi persoane de etnie romă din zona transfrontalieră. Intervenţia noastră se va derula pe trei paliere, aducând împreună pe de o parte, instituţii cu atribuţii în domeniul ocupării forţei de muncă, iar pe de altă parte, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă – romi şi persoane cu dizabilităţi. Şi nu în ultimul rând, angajatori. Astfel, vor fi create premisele necesare pentru dezvoltarea unor acţiuni comune care să conducă pe viitor la reducerea inechităţii sociale şi a sărăciei, precum şi la creşterea mobilităţii forţei de muncă în rândul grupurilor vulnerabile reprezentate de romi şi persoane cu dizabilităţi, în zona transfrontalieră (Craiova – Dolj-Berkovitsa, Montana)”,a precizat managerul de proiect.

Grup ţintă, 90 de persoane

Grupul ţintă a proiectului este format din 90 de persoane defavorizate aflate în căutarea unui loc de muncă, din România şi Bulgaria. Dintre acestea 60 de persoane sunt de etnie romă şi 30 de persoane cu dizabilităţi. Aceştia vor intra într-un program de training care va conţine două module în cadrul cărora aceştia vor primi informaţii în legătură cu legislaţia muncii în zona tranfrontalieră şi de asemenea, vor învăţa cum să iniţieze o afacere pe cont propriu. „200 de persoane vor participa la cele două târguri de joburi organizate”, a mai spus Constantin Crăiţoiu. A onorat cu prezenţa şi Florin Stancu, directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, care de-a lungul anilor a fost un adevărat sprijin pentru copiii cu dizabilităţi.

 

Din echipa de implementare a proiectului mai fac parte :

Experți: Viorel Ghenea și Veronica Gheorghiță

Traineri: Sorin Liviu Damean; Emilia Sorescu și Simona Mihaiu

Director centru de consiliere: Lucian Dindirică

Asistent tehnic: Cristian Isvoranu

Agent financiar și administrativ: Adina Giuglea (Direcția Resurse Umane – UCV).