A început curăţenia de primăvară pe cursurile de apă din Dolj

0
128

Administraţia Bazinală de Apă Jiu a început acţiunile de salubrizare a albiilor râurilor aflate în administrare, pregătindu-le astfel pentru preluarea apelor în următoarea perioadă a anului. În acest sens, pentru întreţinerea lucrărilor hidrotehnice, Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj – prin formaţiile de lucru – a executat  lucrări de curăţare a digurilor, a albiilor regularizate şi neregularizate. Lucrările au constat în defrişări de vegetaţie arborescentă şi  tufişuri, eliminări de blocaje la poduri şi podeţe, salubrizarea albiilor şi malurilor.

ecologizare 1Săptămână aceasta au fost realizate lucrări  pe mai multe cursuri de apă. Reprezentanţii  Administraţiei Bazinale de Apă au desfăşurat acţiuni de defrişare manuală în mai multe zone. Spre exemplu, pe râul Jiu, dig mal stâng, sector Beharca – Tatomireşti, localitatea Coţofenii din Dos, diguri pârâu Racoviţa, localitatea Braloştiţa, regularizare pârâu Argetoaia, pod auto -localitatea Scaeşti; râu Jiu, dig mal stâng, pe sectorul confluent pârâu  Amaradia – pod Podari,  dig mal drept pe sectorul Bucovăţ – Leamna de Jos, dig mal drept pe sectorul Podari – Ţuglui, dig mal stâng pe sectorul Murta – Zăval; pârâu Baboia, localităţile: Cioroi-amonte şi aval pod Cazut, Siliştea Crucii –amonte şi aval pod auto, Bârca – amonte şi aval pod Moara.

ABA Jiu a desfăşurat acţiuni de igienizare şi în Gorj

Acţiuni de igienizare s-au derulat şi pe pârâul Baboia, în zona podurilor în localităţile Izvoare, Galicea Mare, Galiciuica, Cioroi, Siliştea Crucii,  Afumaţi şi  Bârca.

„Această acţiune de întreţinere şi igienizare a albiilor de râu şi a lucrărilor hidrotehnice se realizează periodic de către angajaţii A.B.A Jiu, în toate judeţele administrate. Imediat ce timpul permite intervenţia, dupa fiecare iarnă, colegii din SGA-uri acţionează în funcţie de necesitate: fie defrişare manuală, fie deblocare poduri şi podeţe, curăţare a digurilor atât de material lemnos, cât şi de vegetaţie”, a declarat Marin Talău, directorul Administraţiei Bazinale de Apă Jiu.

Totodată, în cursul acestei săptămâni, Sistemul de Gospodărire a  Apelor Gorj a executat lucrări de întreţinere la digul Acumulare Nepermanentă Rovinari, dig la Îndiguire pârâu Strâmba la Strâmba, dig la Regularizare râu Amaradia la Târgu-Jiu, zona Drăguţeşti şi Romaneşti, dig la Regularizare şi Îndiguire râu Gilort la Novaci-pârâu Gilorţel şi întreţinere la Regularizare pârâu Blahniţa la Săcelu. Aceste acţiuni au constat în defrişare manuală a suprafeţelor, doborârea mecanică a arborilor şi curăţire teren de iarbă şi buruieni.

Râurile sunt monitorizate

ecologizareSistemul de Gospodărire a Apelor Gorj a continuat să ia măsuri ca la priza de apă Rovinari să fie asigurate toate condiţiile pentru tranzitarea debitului necesar alimentării cu apă industrială a termocentralei Rovinari.

De asemenea, sunt monitorizate în teritoriu cursurile de apă, în special în zona podurilor rutiere, în vederea eliminării eventualelor pericole de inundaţii.

În zilele de 27 şi 28 februarie a.c, respectiv 2 martie a.c, în cadrul şedinţelor care au avut loc la sediul Prefecturii judeţului Gorj şi în amfiteatrul campusului Turceni, au fost prezentate atribuţiile primarilor pentru respectarea legislaţiei în domeniul gospodăririi apelor, reprezentanţilor primăriilor: Motru, Padeş, Muşeteşti, Peştişani, Rovinari, Runcu, Samarineşti, Schela, Slivileşti, Stăneşti, Târgu Jiu, Teleşti, Tismana, Turcineşti, Văgiuleşti, Aninoasa, Bîlteni, Bolboşi, Borăscu, Brăneşti, Drăgoteşti, Fărcăşeşti, Ioneşti, Negomir, Plopşoru, Ţânţăreni, Turburea, Urdari, Arcani, Bălăneşti, Băleşti, Bumbeşti Jiu, Câlnic, Cătunele, Ciuperceni, Dăneşti, Drăguţeşti, Glogova, Godineşti, Leleşti şi Mătăsari.