Calendar „plin” pentru  restrângerea de activitate

0
206

Este în  plină desfăşurare procesul de  desfăşurare  a completării  normelor pentru  cadrele didactice  aflate în această  situaţie. În acest moment, sunt 40  de profesori, învăţători, educatori, care  se  află într-o astfel  de procedură. 

 profesoriÎn data  de  2 martie, Inspectoratul  Şcolar Judeţean Dolj a afişat, la  sediul  său, lista  cadrelor  didactice  care  intră  în restrângere de  activitate, începând  cu anul şcolar  2017/2018. În aceeaşi zi, la  sediile  unităţilor de  învăţământ  este obligatorie   afişarea  condiţiilor specifice   şi  a  grilelor de evaluare   aferente  acestora  (dacă este cazul),  pentru ocuparea  posturilor didactice/catedrelor vacante prin  transfer/pretansfer consimţit între unităţile de  învăţământ, avizate de  către ISJ-uri. „Pe 2  martie, am afişat,  pe site-ul nostru, lista cu cadrele  didactice care  intră  în restrângere de activitate.  În acest moment,  vorbim de 40  de profesori şi  specialişti, care  cer  restrângere, cele mai multe provenind de la „Limba  şi literatura română (şapte)”, pe cel de-al doilea loc  fiind „învăţători” (cinci  dosare). Între 3-7 martie,  se  vor face  înregistrarea cererilor, însoţite  de documente precizate; verificarea  şi avizarea actelor  depuse  de  către Comisia de  Mobilitate  a Personalului  din învăţământul  preuniversitar, constituită la ISJ Dolj” a  precizat prof. Monica Leontina Sună, inspector general  al Inspectoratului Şcolar  Judeţean  Dolj.

Finalizarea, spre sfârşitul acestei  luni

Este bine  pusă  statutar şi perioada de depune a  contestaţiilor.  „Sunt 40 de cadre  didactice care intră în  restructurare,  cele mai  multe  fiind la „Limba şi literatura română”  (şapte),  pe  lul doi venind  „învăţătorii” (cinci) . Între  3 –  7 martie, dosarele vor fi evaluate, de către inspectori de  specialitate, şi  vor intra  într-o  nouă procedură. Pe  9 martie, vor  fi afişate punctajele  cadrelor didactice  care  solicită  soluţionarea restrângerii  de activitate, iar a doua zi va  fi cea finală de  întregistrare a contestaţiilor. Foarte important este şi  cadrul de desfăşurare a probelor  practice/profil, pe  10 martie. În ziua de  22 martie  se  va finaliza întreg procesul, în  cadrul  unei şedinţe  de repartizare destinată  soluţionării cererilor de  restrângere ” , a  mai  spus Monica Sună.