Structurile de prevenire şi combatere a consumului de droguri şi-au prezentat bilanţul

0
360

Miercuri, 3 februarie 2021, la sediul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Dolj, a avut loc prezentarea activităţii desfăşurate în anul 2020 de Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CRPECA) Craiova.

La eveniment au participat coordonatorii celor patru centre de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog din componenţa CRPECA Craiova, respectiv Dolj, Gorj, Mehedinţi şi Olt.  “În anul 2020, demersurile CRPECA Craiova au fost concentrate pe continuarea bunelor practici în domeniile esenţiale, ţinând cont de importanţa rolului de coordonator naţional al luptei împotriva consumului şi traficului ilicit de droguri, asumat prin acte normative de către Agenţia Naţională Antidrog. În perioada de referinţă, s-a derulat un amplu proces de adaptare la noile cerinţe impuse de autorităţi la nivel naţional şi local pentru a preveni şi combate noul coronavirus COVID-19, o bună parte a activităților fiind desfășurate în mediul online”, a precizat comisar de poliţie Florin Nicolăiţă (foto), coordonator al CPECA Dolj. În mediul școlar, pentru conştientizarea şi implicarea întregii populaţii şcolare în programe de prevenire a consumului de droguri, specialiştii CRPECA Craiova au implementat la nivel judeţean cinci proiecte naţionale iniţiate de Agenţia Naţională Antidrog, în parteneriat cu instituţiile cu atribuţii în domeniu. Astfel, au fost implementate proiectele naţionale: „Mesajul meu antidrog”, Necenzurat”, ,,Cum să creştem sănătoşi“, „ABC- ul emoţiilor“ şi „Fred Goes Net“, în parteneriat cu inspectoratele școlare județene, desfăşurându-se 484 activităţi, care au avut 4489  beneficiari direcţi, preşcolari, elevi, cadre didactice, cadre medicale şi părinţi. De asemenea, tot în mediul școlar au fost implementate cinci campanii/programe naționale: „Ziua Mondială Fără Tutun“ , „Ziua Naţională Fără Tutun“, „19 Zile de prevenire a abuzurilor şi violenţelor asupra copiilor şi tinerilor“, „Fii Liber!“și Programul naţional „Şcoala Altfel“ fiind desfăşurate 27 activităţi, care au avut 1364  beneficiari; trei proiecte locale cu 11 activități la care au participat 322 beneficiari; trei parteneriate educaționale cu cinci activități la care au participat 135 beneficiari; 48 activități punctuale la care au participat 1.235 beneficiari. În mediul familial au fost implementate  două proiecte naționale: „Eu și copilul meu“ și „Necenzurat“ fiind desfăşurate 20 activităţi, care au avut 123  beneficiari (cadre didactice și părinți).

Multe programe de prevenire

În mediul comunitar, pentru reducerea influenţei factorilor de risc şi dezvoltarea influenţei factorilor de protecţie în mediile comunitare, corelat cu nevoile şi particularităţile acestora a fost implementată o campanie media naţională de prevenire: ,,Fii liber!”, dar și marcate evenimentele: „Ziua Mondială fără Tutun“ , „Ziua Internaţională de Luptă Împotriva Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri“ și „Ziua Națională fără Tutun“  , fiind desfăşurate 53 activităţi, care au avut 5.012  beneficiari beneficiari, persoane din comunitate. De asemenea, s-au desfăşurat, în parteneriat cu reprezentanţii ISJ, IPJ, IJJ, DGASPC, CRFPA și ONG-uri, un număr de 17 activităţi punctuale, cu 632 beneficiari (adolescenţi şi tineri, copii instituţionalizaţi,participanți la cursuri de formare, persoane din comunitate), cu participarea a 14 voluntari antidrog, fiind distribuite 680 materiale informative tematice. În domeniul serviciilor de asistenţă medicală, psihologică şi socială acordate consumatorilor de droguri, la nivelul CRPECA Craiova, pentru  anul 2020, au fost asigurate: 418 informări; 512 şedinţe de consiliere individuală203 evaluări de specialitate. În anul de referinţă, s-au aflat în management de caz 253 beneficiari, pentru care au fost asigurate servicii integrate de asistenţă, în cadrul a 559 şedinţe de management de caz. Referitor la sistemul de colectare a datelor privind monitorizarea indicatorilor epidemiologici şi sociali la nivelul judeţelor din cadrul CRPECA Craiova, în anul 2020, au existat 174 noi admiteri la tratament, 117 urgenţe medicale și 222 ordonanţe emise de structurile D.I.I.C.O.T. teritoriale, pentru 173 persoane.  “Pentru anul 2021, CRPECA Craiova urmăreşte consolidarea poziţiei de coordonator local al politicilor antidrog şi dezvoltarea schimburilor de date din domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri, în vederea unei monitorizări atente a fenomenului consumului şi traficului ilicit de droguri la nivel judeţean, pentru implementarea unor politici în concordanţă cu nevoile şi caracteristicile fenomenului”, a mai spus Nicolăiţă.