ISU “Oltenia” Dolj s-a prezentat la “raport”

0
395

Ieri, într-un cadru impus de măsurile de contracacare a COVID – 19, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Oltenia” al Judeţului Dolj şi-a prezentat bilanţul pe anul trecut, la şedinţă participând şi prefectul de Dolj, Nicuşor Roşca, precum şi preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Cosmin Vasile.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al Judeţului Dolj este parte componentă a forţelor de protecţie ale Sistemului de securitate şi apărare naţională şi a subsistemului local de management al situaţiilor de urgenţă fiind destinat să execute misiuni de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă. În prezent, în cadrul unității își desfășoară acivitatea un număr de 778 de persoane încadrarea fiind de 95,34%, din totalul personalului, 92%  fiind destinat structurilor operative, iar 8% structurilor de suport. Activitatea inspectoratului s-a desfăşurat în baza cadrului normativ şi a legislaţiei specifice domeniilor de competenţă şi responsabilitate, având ca obiective: desfășurarea unei activități preventive cu caracter proactiv în scopul reducerii factorilor de risc, creşterea continuă a gradului de siguranţă al cetăţeanului atât în mediul rural cât şi în mediul urban, creşterea calităţii asistenţei medicale de urgenţă, a tehnicii şi operaţiunilor de descarcerare, creșterea gradului de reziliență a comunităților, îmbunăţirea înzestrării cu tehnică şi materiale de intervenţie şi pregătirea continuă a personalului. “În ceea ce privește apărarea împotriva incendiilor, în anul 2020, cadrele Inspecţiei de Prevenire au efectuat un număr total de 1.199 controale de prevenire a situaţiilor de urgenţă, pe timpul controalelor fiind depistate un număr de 1.747 deficienţe, din care 732 au fost remediate până la finalizarea activităţii de control, iar 1.528 au fost sancţionate contravenţional. Au fost aplicate 310 amenzi, în cuantum de 1.054.204 lei şi 1.218 avertismente. În domeniul avizării-autorizării, au fost emise un număr de 109 avize de securitate la incendiu, 20 avize de protecţie civilă, 39 autorizaţii de securitate la incendiu. În domeniul autorizării rutelor pentru transportul deşeurilor periculoase, au fost procesate un număr de 191 solicitări”, se precizează în comunicatul de presă emis de ISU Dolj.

Intervenţii prin apelarea 112

         În anul 2020, prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 au fost primite 47.243 apeluri, ceea ce reprezintă o medie de 129 apeluri/zi. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al Judeţului Dolj a gestionat 12.978 acţiuni de intervenţie şi răspuns la solicitările cetăţenilor, în medie 36/ zi. Pe tipuri, urgenţele se prezintă astfel: 1026 incendii, 204 intervenţii pentru asistenţa persoanelor, 708 intervenţii pentru  protecția comunităților, 1.111 alte  situații de urgență (inundații, misiuni pirotehnice, fenomene meteo periculoase, evenimente publice), 503 alte actiuni de intervenții(exerciții, recunoașteri, deplasări fără intervenție, întoarse din traseu etc) și 9.426 intervenţii S.M.U.R.D., în medie, 26 cazuri / zi, fiind asistate 12.539 persoane, dintre care 11.543 adulţi şi 996 copii. Situaţia incendiilor în funcţie de obiectivul afectat este prezentată în cele ce urmează: 72% incendii la locuințe și proprietăți individuale, 2.2% mijloace de transport, 6,8% incendii în blocuri de locuit şi 19% alte obiective (construcţii, depozite, păduri, culturi agricole). Incendiile produse în acest an în zona de competenţă a inspectoratului au fost generate în principal de focul deschis (65%), instalaţii electrice defecte (19%), coș, burlan de fum defect sau necurățat (9%), acțiuni intenționate (1.5%) și 5,5 % alte cauze. Pe timpul intervenţiilor au fost salvate 153 persoane (131 adulţi şi 22 copii). Cu toate eforturile depuse, în urma incendiilor produse un număr de opt persoane au decedat, iar alte 11 au suferit diferite traume.

Prevenţie şi dotare

În scopul pregătirii pentru intervenție, au fost efectuate 81 de activităţi de recunoaștere, educare şi instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă și au fost derulate 15 de exerciții cu forțe și mijloace în teren. Totodată s-au organizat 2 exerciții de verificare a tuturor sirenelor de alarmare amplasate pe teritoriul județului, au fost executate 6 exerciţii de alarmare publică la localități din județ și 16 antrenamente de înştiinţare cu comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, instituţiile publice și operatorii economici din zona de competenţă. În cadrul Centrului de formare și pregătire în descarcerare și asistență medicală de urgență au fost organizate trei serii de curs în care au fost instruiți 42 subofițeri și 20 voluntari. În ce privește activitatea de voluntariat pe parcursul anului 2020,  227 voluntari înscrişi, din care 201 au absolvit cursul introductiv; 181 voluntari rămaşi în activitate; 129 voluntari au absolvit cursul de prim ajutor medical de bază, 28 au absolvit cursul de paramedic, iar 1 voluntar a absolvit cursul de competenţe extinse. În anul 2020, voluntarii inspectoratului au participat la un număr de 2.419 de intervenţii şi misiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice (procurarea de alimente), respectiv 323 acţiuni de informare preventivă. S-a contiunat activitatea de înzestrare a inspectoratului cu tehnică de intervenție de generație nouă unitatea fiind dotată pe parcursul acestui an cu:  un autoturism Dacia Duster, o automacara cu braț ridicător și platformă pentru tansport accesorii, 2 autospeciale pentru descarcerare, un buldoexcavator, un autocamion cu sistem hidraulic de încărcare/descărcare cu cârlig și un rezervor mobil de carburant auto cu pompă de distribuție.