Universitatea din Craiova finanţează 48 de proiecte de cercetare

0
93

Conducerea Universităţii din Craiova a semnat, ieri, contractele de cercetare pentru 48 de proiecte declarate câştigătoare în urma unei competiţii interne. Competiţia internă de proiecte de cercetare, sesiunea 2013/2014, prima de acest gen din istoria UCV, a fost lansată în luna noiembrie a anului trecut. De altfel, aceasta este şi o premieră pentru toate universităţile din România. Scopul este să sprijine activitatea de cercetare a tinerilor cercetători (cadre didactice, doctoranzi şi masteranzi), să formeze grupuri de cercetare interdisciplinară, să asigure creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a universităţii şi a capacităţii sale de a candida la instrumente de finanţare a cercetării, atât la nivel naţional, cât şi la nivel european.

În total, au fost depuse 71 de proiecte, dintre care 17 proiecte de cercetare interdisciplinară şi 54 de proiecte de cercetare avansată. În urma procesului de evaluare, realizat de comisii special constituite, au fost declarate câştigătoare 48 de proiecte propuse de cadre didactice de la toate cele 10 facultăţi ale universităţii, astfel: 10 proiecte de cercetare interdisciplinară, fiecare având un buget de 24.000 de lei,  şi 38 proiecte de cercetare avansată, fiecare cu un buget de 12.000 de lei.

“Lansăm astăzi derularea proiectelor de cercetare acordate prin competiţie internă. În condiţiile în care finanţarea pentru cercetare în România a scăzut în ultimii ani din cauza crizei economico-financiare, conducerea Universităţii din Craiova a avut idea de a lansa o competiţie de granturi interne pe care să le finanţăm din veniturile proprii. Din noiembrie 2013 s-a lansat această competiţie pentru cadrele didactice tinere şi am constatat că au fost înregistrate 71 de aplicaţii – un număr mare. În final s-au acceptat la finanţare 38 de proiecte de cercetare avansată şi 10 proiecte de cercetare interdisciplinară. Sperăm că prin acestea va creşte capacitatea de cercetare a Universităţii din Craiova, tinerii noştri să se formeze pentru cercetare, să poată să aplice în viitor la proiecte finanţate de Uniunea Europeană. De asemenea, sperăm să crească vizibilitatea Universităţii atât pe plan naţional, cât şi internaţional, prin rezultatele pe care le vor avea aceste granturi. Competiţia lansată astăzi presupune un efort şi din partea participanţilor, noi vom monitoriza aceste proiecte pe tot parcursul anului 2014”, a spus prof. dr. ing. Dan Popescu, prorector în cadrul Universităţii din Craiova.

700.000 de lei, bugetul total alocat competiţiei

Bugetul total alocat acestei competiţii a fost de circa 700.000 de lei, fondurile provenind din veniturile proprii ale universităţii. Aceste proiecte de cercetare se vor derula pe o perioadă de un an şi îşi propun ca rezultate: publicarea de articole în reviste indexate ISI, în reviste indexate în baze de date internaţionale, participarea la conferinţe internaţionale de prestigiu, publicarea de cărţi, realizarea de brevete/produse cu drept de proprietate intelectuală.

“Am traversat o perioadă nu tocmai fastă pentru că această criză economică ne-a lovit şi pe noi. După doi ani de eforturi, am reuşit să echilibrăm bugetul Universităţii din Craiova şi să facem ceea ce am avut în vedere de la început – să stimulăm cercetarea ştiinţifică a tinerilor noştri colegi. În acest an am reuşit să punem în competiţie aproximativ 7 miliarde lei vechi din fonduri proprii, iar pentru anul bugetar următor vom supune votului Senatului bugetul alocat cercetării – peste 20 de miliarde lei vechi. În aceste condiţii, bugetul Universităţii rămâne în continuare echilibrat. Ideea noastră este să stimulăm performanţa, să premiem tinerii cercetători şi să stimulăm cercetarea interdisciplinară. Din acest motiv, o să vă rog să permanentizaţi echipele de cercetare. Am în intenţie o federalizare a acestor echipe şi centre de cercetare pe învăţământul tehnic şi învăţământul socio-uman, în aşa fel încât să devină mai funcţionale şi să permanentizăm o colaborare între diversele segmente de cercetare ale Universităţii. Nu avem o cercetare mai slabă decât universităţile din vestul Europei, dimpotrivă, eu cred că avem atuuri să facem mai mult decât fac ei şi Universitatea este dispusă să aloce fonduri importante în perioada următoare pentru a-şi stimula proprii cercetători”, a afirmat prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor, rectorul Universității craiovene.

 

Prof. univ. dr. Radu Constantinescu, directorul Departamentului de Cercetare şi Managementul Proiectelor:

“Această competiţie înseamnă un vis împlinit pentru mine. Demult mi-am dorit să ajungem în momentul în care vom concretiza idea competiţiei interne. Este o reuşită, a fost o primă experienţă a noastră şi sperăm să urmeze altele la fel de rodnice, din ce în ce mai bine organizate. Programul se va derula pe parcursul unui an calendaristic”.