“Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii”

0
91

În data de 30 ianuarie 2014 s-a încheiat termenul de înscriere a instituţiilor de credit invitate să participe la Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii. Astfel, Fondul demarează procedurile de semnare a convenţiilor de garantare cu cei 20 de finanţatori înscrişi în Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii”, urmând ca în cel mai scurt timp aceste credite să fie disponibile pentru antreprenori.

Finanţatorii cu care vor fi semnate convenţii sunt: Banca Transilvania, BRD Groupe Societe Generale, CEC Bank, ING Bank, Banca Românească, Banca Comercială Carpatica, Intesa San Paulo Bank, Alpha Bank, Banca Comercială Romană, Unicredit Tiriac Banc, Piraeus Bank, Bancpost, Leumi Bank, Ate Bank, Banca Italo-Romena, Banca Comercială Feroviară, Volksbank, OTP Bank, Marfin Bank, Nexte Bank.

Gheorghe Lăpădat, directorul FNGCIMM, filiala Dolj, a precizat că beneficiarii acestui program sunt IMM-urile care la data aprobării creditului îndeplinesc cumulativ criteriile  de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin(1) din OUG 92/2013. Valoarea plafonului de garantare aprobat este de 2 miliarde lei, băncile solicitând un plafon de garanții ce depășește suma de 3 miliarde de lei. „Acest program guvernamental oferă întreprinzătorilor  posibilitatea de a accesa linii de credit pentru capital de lucru în valoare de maxim 5.000.000 lei/I.M.M., garantate de către FNGCIMM în procent de maxim 50% din valoarea finanțării, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare, pe o perioadă de maxim 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii cu maxim 12 luni. Garanţia se va acorda la cererea băncii, după aprobarea liniei de credit, cu o rată a dobânzii ROBOR + maxim 3,5/ an, iar prima de garantare datorată de către beneficiar este de 1,99%/an din valoarea garanției aprobate”, a subliniat Gheorghe Lăpădat.

Susţinerea de locuri de muncă

Sumele din linia de credit pot fi utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru, neputând fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, având ca unic acţionar statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice.  FNGCIMM derulează programe guvernamentale şi a fost înfiinţat în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse guvernamentale în vederea relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării şi susţinerii de locuri de muncă. „Garanţia FNGCIMM  SA – IFN este cea mai lichidă garanţie, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, faţă de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci”, a mai spus reprezentantul filialei Dolj a FNGCIMM.

 FNGCIMM  SA – IFN asigură o acoperire teritorială naţională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele patru sucursale, opt reprezentanţe şi trei filiale.