Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a făcut în 2012 plăţi în valoare de 31.287.044 de euro

0
81

Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) Dolj are ca obiect de activitate implementarea tehnică şi financiară a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), în conformitate cu procedura specifică de lucru şi calendarul anual al sesiunilor pentru depunerea cererilor de finanţare (CF) şi prevederile cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR). OJPDRP Dolj este structura internă de execuţie a APDRP-Bucureşti, neînvestită cu personalitate juridică, fără buget propriu, fără execuţie bugetară proprie, subordonat direct şi integral conducerii APDRP-Bucureşti. Până în anul 2013, la nivel naţional, se acordă investitorilor publici şi privaţi fonduri europene nerambursabile pentru proiecte de investiţii în valoare totală de 7,0 miliarde de euro. Săptămâna trecută directorul acestei instituţii, Daniel Popescu, a prezentat un raport de activitate pe anul 2012.

Daniel Popescu

Prin Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) Dolj se pun la dispoziţia investitorilor români noi oportunităţi financiare pentru dezvoltarea proiectelor de investiţii în agricultură, creşterea calităţii vieţii în mediul rural şi dezvoltarea de investiţii la standarde europene. Sintetic, activitatea O.J.P.D.R.P. Dolj pentru anul 2012 poate fi rezumată la: promovare măsuri active, activitatea specifică desfăşurată prin Serviciul Verificare Cereri de Finanţare-SVCF, activitatea specifică desfăşurată prin Serviciul Verificare Cereri de Plată-SVCP. „La nivelul judeţului Dolj, promovarea măsurilor active s-a realizat prin: utilizarea sistemului local de promovare pe centre şi comune arondate ca şi în anii anteriori; transmiterea informaţiilor despre accesarea FEADR pe reţeaua de intranet la toate consiliile locale/primării din Dolj; campanie de promovare măsuri active FEADR prin: acţiuni de informare desfăşurate sub forma vizitelor de lucru la proiecte implementate; infochioşcuri online pentru promovarea măsurilor FEADR; materiale de promovare a măsurilor FEADR; promovarea calendarului sesiunilor măsurilor active cu modificările şi completările ulterioare postate pe site-ul APDRP”, se arată în raportul O.J.P.D.R.P. Dolj.

833 de cereri de finanţare eligibile

Serviciul Verificare Cereri de Finanţare al O.J.P.D.R.P. Dolj are ca principal obiect de activitate primirea şi verificarea cererilor de finanţare depuse de solicitant pentru măsurile finanţate prin PNDR, prin studiul CF şi vizite pe teren. Selecţia cererilor de finanţare declarate conforme şi eligibile are loc la nivel naţional în funcţie de punctajul obţinut de fiecare cerere şi în limita sumelor alocate pentru finanţare pentru fiecare măsură şi sesiune de depunere conform calendarului stabilit de APDRP. „În anul 2012, Serviciul Verificare Cereri de Finanţare a desfăşurat următoarea activitate specifică: participare la 16 sesiuni pentru cele 12 măsuri FEADR active în anul 2012; instrumentarea celor 926 de cereri de finanţare; aprobare conformitate şi eligibilitate pentru 833 de cereri de finanţare. Valoarea totală a cererilor depuse în anul 2012 este de 884.284.432 lei, respectiv 198.181.367 euro. Pentru cererile de finanţare depuse în anul 2012 nu au fost efectuate selecţiile la nivel naţional”, se mai arată în raport.

1.894 de cereri de plată pentru proiectele finanţate prin FEADR

Serviciul Verificare Cereri de Plată are ca obiective principale verificarea conformităţii documentelor din dosarele cererilor de plată şi verificarea dosarelor cererilor de plată pentru a stabili eligibilitatea plăţii. În anul 2012, acest Serviciu prin activitatea specifică desfăşurată, a instrumentat un număr de 1894 de cereri de plată pentru proiectele finanţate prin FEADR şi aflate în derulare. Conform situaţiei primite de Serviciul Contabilizare Plăţi din cadrul CRPDRP 4 SV Oltenia, plăţile efectuate prin FEADR în anul 2012 pentru judeţul Dolj au fost în valoare totală de 135.828.859 de lei, respectiv 31.287.044,62 de euro.