Nici în 2012 nu primeşti ajutor social dacă ai drujbă, scuter, rulotă sau cazan de fabricat rachiu

0
162

Guvernul a aprobat în şedinţa din 27 decembrie 2011 o Ordonanţă de urgenţă care modifică şi completează unele acte normative ce reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială. Actul normativ stabileşte că toate beneficiile sociale se raportează la indicatorul social de referinţă, care are valoarea de 500 de lei, fără a fi modificate cuantumurile beneficiilor şi indemnizaţiilor sociale, acestea rămânând la acelaşi nivel exprimat în lei şi reglementat în prezent. Pentru acordarea venitului minim garantat pe Legea nr. 416/2001 au fost eliminate cele trei tipuri de liste de evaluare, dar în continuare dacă ai o drujbă, un laptop, un scuter sau peste 3 vaci nu beneficiezi de ajutorul social.

În 2010 Ministerul Muncii elabora un proiect de lege privind venitul minim garantat care era diferenţiat în funcţie de tipul familiei, şi veniturile pe care le poate obţine. Astfel au fost elaborate trei liste care stabileau într-un mod destul de strict ce anume se poate şi ceea ce nu se poate să deţină o familie pentru ca ea să devină eligibilă să primească ajutor social: o listă a bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, o listă a bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate şi o a treia listă cu criterii minime şi maxime între care se pot încadra anumite tipuri de bunuri.

În ultima şedinţă din 2011 Guvernul României a stabilit: „Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat: nivelul venitului minim garantat se raportează la indicatorul social de referinţă şi se modifică reglementările cu referire la modalitatea de stabilire a îndeplinirii de către solicitanţi a condiţiilor de eligibilitate, respectiv eliminarea celor 3 tipuri de liste pentru evaluarea mijloacelor de trai ale persoanei şi asigurarea acestui tip de eligibilitate doar pe baza unei liste a bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale şi care conduc la excluderea solicitantului de la acordarea ajutorului social (similară listei utilizate în prezent pentru stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei)”. Persoanele care deţin o maşină, un laptop, utilaje agricole, scuter, rulotă, cazan de fabricat rachiu, blănuri, cameră video, mai mult de trei vaci sau cinci porci nu vor avea în continuare dreptul la ajutor social.

Interzis şi la aparatul de dărăcit lâna

Lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale: bunuri imobile – clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu (case de vacanţă, piscine, saune şi altele) sau alte imobile aflate în una din următoarele forme de deţinere: proprietate, închiriere, concesiune, comodat; bunuri mobile –  aparatură electronică: aparate de filmat, camere video, video interfon, amplificatoare audio, combine audio-video, laptop-uri, copiatoare xerox; obiecte de valoare – tablouri şi obiecte de artă, obiecte ornamentale din metale preţioase, obiecte de cristal şi porţelan de mare valoare, blănuri de valoare mare, în stare vandabilă; mijloace de transport – autoturisme, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, rulote, autobuze, microbuze, motociclete, motorete şi scutere; utilaje agricole – tractor, combină, semănătoare, secerătoare şi alte utilaje agricole cu tracţiune mecanică; utilaje de prelucrare agricolă – presă de ulei, moară de cereale, aparat de dărăcit, cazan de fabricat rachiu; utilaje pentru mica producţie – maşină de tricotat, război de ţesut; utilaje de prelucrat lemnul – drujbă utilizată în scop comercial, gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric; depozite bancare care cumulate depăşesc ca valoare nivelul venitului minim garantat pentru tipul respectiv de familie, calculat pentru un an.

Unele condiţii impuse sunt ridicole

Guvernanţii au avut totuşi bunul simţ să excepteze mijloacele de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap şi pe cele necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc în Rezervaţia biosferei „Delta Dunării”. Nu vor beneficia, de asemenea, de ajutor social cei care au peste 3 bovine – vaci, bivoliţe (în lactaţie), boi, bivoli, tineret de înlocuire; peste 5 porcine – porci la îngrăşat, scroafe cu purcei; peste 20 ovine/caprine – ovine de reproducţie, tineret de înlocuire sau caprine – caprine de reproducţie, tineret de înlocuire; peste 2 cabaline – cai, măgari, catâri; peste 50 de capete iepuri de casă; peste 80 de capete păsări – raţe, găini, gâşte, curci, bibilici; peste 15 familii de albine. În aceeaşi categorie intră şi crescătoriile a căror producţie se comercializează: crescătorie de melci; crescătorie de struţi; crescătorie fazani; crescătorie de păuni; crescătorie de păsări sau peşti exotici; crescătorie de nurci, nutrii; crescătorie de prepeliţe; crescătorie viermi de mătase; pisciculturi / iaz de peşte productiv; ciupercărie.

Guvernul Boc a stabilit şi condiţii cu privire la suprafeţele de teren deţinute şi cursurile de apă. Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul din bunurile cuprinse în această Listă nu beneficiază de ajutor social. Unele condiţii impuse sunt de bun simţ, dar să nu acorzi ajutor social unui om care are o drujbă, peste doi cai, cazan de rachiu sau scuter demonstrează rea credinţă sau prostie cu carul la cei care au elaborat legea.