Doljenii au depus 664 de solicitări pentru motorina cu acciza redusă

0
289

Doljenii au depus la Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Dolj 664 de cereri de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare pentru motorina cu acciză redusă pentru anul 2012. Cererile de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare s-au depus până la 31 decembrie 2011 inclusiv, iar Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se va emite de către centrul judeţean APIA în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii cererii de acord prealabil. Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli care au îndeplinit condiţiile prevăzute de lege, în funcţie de sectoarele vegetal, zootehnic şi/sau îmbunatăţiri funciare, în care îşi desfăşoară activitatea.

“Până la 31 decembrie 2011, la Centrul judeţean APIA Dolj au fost înregistrate 664 de cereri pentru motorina cu acciza redusă, aferente anului 2012, cu 234 mai multe solicitări faţă de cele depuse pentru anul 2011”, a declarat Emil Călugăru, directorul APIA Dolj. Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21 de euro/1000 de litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură.

 

APIA Dolj a eliberat 285 de adeverinţe pentru obţinerea de credite

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Dolj a eliberat 285 de adeverinţe fermierilor care intenţionează să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente, de la băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia. Creditele oferă producătorilor agricoli posibilitatea utilizării de resurse financiare, necesare activităţilor curente, până la efectuarea, de către APIA, a plăţii primei pe cap de animal, la care sunt îndreptăţiţi potrivit legii. Astfel, pentru beneficiarii Plăţilor Naţionale Directe Complementare (CNDP) în sectorul zootehnic, APIA a eliberat 112 adeverinţe pentru bovine, 77 pentru efectivele de ovine şi 96 pentru caprine.