Procedură amplă de emitere a documentelor ce însoţesc circulaţia produselor accizabile

0
153

În Monitorul Oficial din ultima zi lucrătoare a anului 2011 s-a publicat o procedură amplă de emitere a documentelor ce însoţesc circulaţia produselor accizabile. Ordinul ANAF nr. 3729/2011 stabileşte procedura de acces în sistemul EMCS-RO sistemul de urmărire electronică a circulaţiei produselor accizabile, la nivelul Comunităţii, secţiunea România. Obiectul principal al ordinului este procedura de înregistrare în sistem şi procedura de emitere a documentului administrativ electronic (e-DA), document justificativ pentru produsele livrate în regim suspensiv de acciză. Termenul de plată a accizelor este până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care accizele devin exigibile, cu excepţia cazurilor când se prevede în mod expres alt termen de plată. În cazul furnizorilor autorizaţi de energie electrică sau de gaz natural, termenul de plată a accizelor este data de 25 a lunii următoare celei în care a avut loc facturarea către consumatorul final. În cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat într-un regim suspensiv, momentul plăţii accizelor este momentul înregistrării declaraţiei vamale de import. Livrarea produselor energetice prevăzute din antrepozite fiscale se efectuează numai în momentul în care furnizorul deţine documentul de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturată. În cazul destinatarilor înregistraţi, termenul de plată a accizelor este ziua lucrătoare imediat următoare celei în care accizele devin exigibile.