Un obiectiv unanim – educaţia copiilor

0
46

conferinta 2 (2)Calitatea învăţământului preuniverasitar românesc nu este indiferentă niciunui reprezentant al sistemului educaţional, fie că este vorba despre forma publică sau privată, obiectivul fiind unul comun – copii şi tineri cât mai bine formaţi pentru tot ceea ce înseamnă viaţa. Astfel, la sfârşitul săptămânii trecute, la Craiova a avut loc conferinţa „Calitatea în educaţie – între probleme şi soluţii”, susţinută de Şerban Iosifescu, preşedintele Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), în organizarea Asociaţiei Române a Tinerilor cu Iniţiativă (ARTI) Craiova.

Problemele învăţământului românesc sunt multiple, iar pentru rezolvarea lor se merge pe mai multe piste, efortul fiind conjugat – public şi privat.  La sfârşitul săptămânii trecute, la Craiova a avut loc conferinţa „Calitatea în educaţie – între probleme şi soluţii”, organizată de ARTI Craiova, în care s-au dezbătut mai multe probleme care ţin de procesul educaţional şi la care au participat reprezentanţi ai mediului şcolar, atât din cel de stat, cât şi din cel privat. «Urmărim să aducem în prin plan diferitele probleme ce afectează sistemul de învăţământ preuniversitar: pregătirea, recrutarea, selecţia cadrelor didactice, managementul unităţilor şcolare etc. Multe teme sunt în discuţie – „Relaţia dintre calitate şi dezvoltare instituţională”; „Inteligenţele multiple şi stilurile de învăţare ale copiilor. Cum putem optimiza predarea şi creşte eficienţa procesului didactic?”; „Strategii de prevenire a violenţei în şcoli”; „Proiectare didactică integrată”; Sistemele de susţinere complementare educaţiei formale”. Ne bucurăm că avem atâţia participanţi la seminar şi suntem convinşi că putem găsi căi de dezvoltare a învăţământului românesc», a precizat Cristina Catană-Bucă, manager ARTI Craiova.conferinta 2

Fără consens politic nu se poate

Figura centrală a conferinţei a fost Şerban Iosifescu, preşedinte ARACIP, care a punctat câteva dintre problemele educaţiei din România. „Pentru noi toţi, cei implicaţi în fenomen, interesul este să avem şi elevi şi cadre didactice foarte bine pregătite. Cred că pentru a obţine rezultate bune şi foarte bune avem nevoie de un management de calitate, cu directori competenţi, iar concursul pentru ocuparea acestor posturi este benefic. Nu poţi face planuri de dezvoltare, când ştii că poţi fi schimbat în orice moment. De asemenea, sunt convins că este nevoie şi de un consens politic, astfel încât să se ajungă la un procent de 6% din Produsul Intern Brut pentru învăţământ şi suntem conştienţi cu toţii că nu poate fi atins dintr-odată, ci numai treptat. Cred că este nevoie de o strategie pe termen lung – 15-20 de ani, iar scăderea ratei abandonului şcolar şi coordonarea cu piaţa muncii trebuie să fie printre principalele obiective. Dacă tot am amintit de concursul pentru posturile de director, consider că o competiţie este oricând mai bună decât numirea pe criterii politice”, a declarat Şerban Iosifescu.conferinta 2 (1)

„Educaţia este un drept fundamental al copilului”

O problemă, în ultimul timp, este cea ridicată de acreditarea unităţilor şcolare particulare şi „home-schooling” (educaţia la domiciliu). Au apărut tot felul de instituţii care, chiar dacă nu au acreditare ARACIP, continuă să perceapă taxe şi, mai mult decât atât, să aibă copii în instruire. «Din punctul meu de vedere, şi nu numai al meu, în cazul acestor instituţii trebuie să se implice şi alte autorităţi ale statului, inclusiv cea a Autorităţii dreptului copilului. Noi, chiar dacă primim sesizări, nu putem decât să sesizăm alte instituţii ale statului, cu prerogative în domeniu, care pot aplica controale şi sancţiuni, inclusiv, acolo unde este cazul, penale. Trebuie să se ştie că primează dreptul copilului, iar părinţii să ceară, atunci când se duc să-şi înscrie minorii, şi actul de acreditare emis de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. În ceea ce priveşte „home-schooling”, la noi nu este reglementat legal acest concept. Toată lumea trebuie să înţeleagă că educaţia este un drept fundamental al copilului, iar statul trebuie să intervină», a completat Şerban Iosifescu.