Ce se întâmplă la APIA Dolj?

0
113

1Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură (APIA Dolj) – nu spunem o noutate – este, de bună-seamă, principala instituţie cu personalitate juridică, responsabilă cu derularea şi gestionarea fondurilor europene privind plăţile directe către producătorii agricoli. Atribuţiile sale sunt prevăzute expres de Legea specială nr. 1/16.02.2004, cu modificările şi completările ulterioare şi, după mai bine de 10 ani de la intrarea în vigoare, se subînţelege că şi APIA Dolj şi-a format un colectiv de specialişti capabili să implementeze procedurile privind aplicarea sistemului de intervenţie pentru produsele agricole, sistemul integrat de administrare şi control (bază de date electronică, sistem de identificare a parcelelor agricole, cereri de sprijin), oricum, în deplină concordanţă cu reglementările comunitare în vigoare. Spre APIA Dolj privesc toţi producătorii agricoli şi crescătorii de animale din teritoriu. Şi, dacă vom menţiona că, anual, în Dolj, repetăm, se depun circa 40.000 de cereri unice de sprijin pe suprafaţă şi în zootehnie, iar sumele gestionate „se duc” undeva la 40-50 milioane de euro, vom avea conturată amplitudinea importanţei acestei instituţii în peisajul economiei agrare a Doljului. Şi, dacă multe lucruri în această privinţă, a importanţei majore, nu sunt de comentat, în schimb nedumireşte, realmente, acest „joc” ilogic al schimbărilor la vârful APIA Dolj. După retragerea din funcţia de director executiv a lui Cătălin Roşculete, în iunie a.c., cu o staţionare de aproape un an, i-a succedat temporar, pentru doar o lună de zile, Laurenţiu Dădulescu, din echipa mai largă a APIA Dolj, venit de la centrul Filiaşi, înlocuit pentru puţină vreme cu Emil Călugăru, considerat eminenţa cenuşie a instituţiei şi acesta circa două luni, substituit cu Castilia Moreanu, pentru numai trei săptămâni, după care a fost replantat… Laurenţiu Dădulescu! Nu discutăm competenţa deplină sau aproximativă a celor intraţi în carusel, dar în rândul beneficiarilor APIA Dolj lucrurile se văd cu claritate astfel: Emil Călugăru şi Castilia Moreanu sunt două competenţe indiscutabile. În rândul personalului APIA Dolj părerile sunt aceleaşi. Ce rost au atunci aceste mişcări de culise, inabil orchestrate, este greu de înţeles, dar sarabanda aceasta, a schimbărilor, fără nici un suport legal, pe lângă nota de neseriozitate, perturbă şi buna activitate, care la un moment dat îşi găsise cadenţa. Titularul postului, ocupat prin concurs, este actualul prefect Sorin Răducan, acesta fiind detaşat, având şi calitatea de funcţionar public la Instituţia Prefectului. Oarecum surprinzător, la nivelul Parlamentului, niciunul dintre aleşii doljeni nu a exprimat o interpelare către ministrul de resort, pentru a cere lămuririle de rigoare. Sau poate se consideră că instabilitatea pe o funcţie managerială de mare răspundere, care gestionează sume imense… este cheia succesului.