Ce schimbări aduce reforma din Sănătate

0
82

Începând de anul viitor, sistemul sanitar românesc se va guverna după noi reguli. Măsuri importante vizează spitalele, care vor avea un statut nou, dar şi pachetul de servicii medicale de bază. După câte se pare, plata personalului sanitar se va face după principii diferite decât cele de până acum, şi anume după criterii de performanţă care le vor fi impuse mai întâi doctorilor şi apoi şi celorlalţi angajaţi din spitale. Tot din primăvară, ar putea intra în vigoare o nouă lege a malpraxisului. 

În ceea ce priveşte asistenţa medicală de urgenţă, se va introduce posibilitatea ca CPU – compartimentele de primiri urgenţe – să intre în coordonarea UPU-rilor – unităţilor de primiri urgenţe –, în ideea de a micşora transferurile din zone periferice spre capitala de judeţ. Se prevede, de asemenea, obligativitatea existenţei defibrilatoarelor, în zone foarte aglomerate, care să asigure intervenţii operative pentru cetăţeni.

În privinţa spitalelor publice se urmăreşte scoaterea acestora din categoria instituţiilor publice bugetare, lăsând posibilitatea de a alege statutul unităţii sanitare sub formele prevăzute de lege: regii autonome, societăţi comerciale cu capital de stat şi ONG-uri cu proprietari statul sau comunităţile locale. Nu se poate schimba forma de organizare şi destinaţia. Ele rămân spitale de stat (cu proprietar administraţiile locale sau Ministerul Sănătăţii).Toate spitalele publice vor primi statutul de utilitate publică şi vor putea beneficia de fonduri bugetare. Spitalele vor putea opera după un buget global, spre deosebire de situaţia actuală, când trebuie să aştepte rectificarea bugetară. Vor avea posibilitatea înregistrării ca plătitor de TVA şi deducerii TVA-ului aferent achiziţiilor, având ca efect diminuarea costurilor şi majorarea lichidităţilor. Vor avea, totodată, posibilitatea de a contracta împrumuturi financiare, de a calcula şi introduce în costuri amortizarea bunurilor şi de a constitui fond propriu de dezvoltare.

Se limitează numărul de consultaţii

Noua legislaţie oferă medicilor posibilitatea de a trata pacienţi proprii în spitalul unde lucrează. Excepţie fac situaţiile de urgenţă. Medicii cu specialitatea medicină de urgenţă şi ATI nu pot avea pacienţi privaţi. Totodată, procentul paturilor ocupate de pacienţi în regim privat nu poate depăşi 20%. Consultarea acestora nu se poate face decât în afara orelor de program. Medicii care optează pentru a avea pacienţi privaţi în spitalul public trebuie să fie angajaţi ai spitalului şi să nu lucreze concomitent şi în mediul privat. Sumele obţinute în urma plăţilor făcute de pacienţii privaţi se vor distribui între medic, echipa medicală şi spital (procentele propuse în acest moment sunt 50% pentru medic, 30% echipă, 20% spital).

Pe de altă parte sunt o serie de afecţiuni pentru care spitalele ar trebui să limiteze internările: râie, pojar fără complicaţii, cancer de piele, cardiomiopatie ischemică, stenoză aortică, hepatită cronică, ulcer gastric acut fără hemoragie sau perforaţie, pneumonie, diabet fără complicaţii şi fracturi multiple de coaste. Pachetul de bază asigură doar o consultaţie la trei ani pentru pacienţii între 18 şi 39 de ani şi o consultaţie pe an pentru pacienţii peste 40 de ani. În policlinică, pentru bolnavii de cancer sunt asigurate maximum şase consultaţii pe an, în timp ce pentru alte afecţiuni – între două şi maximum patru consultaţii pe an.

O nouă lege a malpraxisului

Prin legea malpraxisului se urmăreşte ca pacientul să aibă acces nemijlocit şi gratuit la repararea prejudiciului reclamat în condiţiile unei înţelegeri amiabile. De asemenea, se doreşte stabilirea unor criterii obiective pentru despăgubirea pacienţilor de asigurator. Spitalul va fi cofinanţator minor al poliţei de asigurare a personalului medical. Se va limita cuantumul despăgubirilor pentru daunele morale. Se va stabili o procedură obligatorie de soluţionare pe cale amiabilă între pacient, medic şi asigurator, înaintea eventualelor demersuri judiciare. Procedura de înţelegere amiabilă nu poate depăşi şase luni de la data începerii. Se prevede introducerea posibilităţii de a apela la mediatori care vor fi plătiţi majoritar de asiguratori. Va exista garanţia despăgubirii în cuantumurile prevăzute de lege pentru daune morale sau patrimoniale.