Angajaţi calificaţi într-o economie bazată pe cunoaştere

0
302

SC ACZ Consulting SRL, în parteneriat cu Universitatea Financiar Bancară (România) şi Institutul de Studii pentru Relaţii Internaţionale şi Politici Publice implementează începând cu data de 1 iulie 2011 proiectul de grant BRING IT – Angajaţi calificaţi şi competitivi într-o economie bazată pe cunoaştere – FPC pentru calificarea de operator introducere, validare şi prelucrare date”, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3. „Acces şi participare la FPC”. Cristina Nistor, reprezentant ACZ Consulting a precizat în cadrul unei conferinţe de presă organizată zilele trecute, că proiectul are o durată de implementare de 24 de luni şi urmăreşte susţinerea adaptabilităţii angajaţilor din domeniul operării introducerii, validării şi prelucrării de date din societăţi comerciale private de tip Instituţii Financiare Nebancare (IFN) şi Societăţi de Servicii şi Investiţii Financiare (SSIF) la noile cerinţe de pe piaţa de profil din regiunea Bucureşti-Ilfov cu scopul îmbunătăţirii nivelului de competitivitate şi a poziţiei la locul de muncă prin cursuri de calificare nivel  2. Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul este format din 80 de angajaţi din entităţi private de tipul INF-urilor şi SSIF-urilor care operează introducerea, validarea şi prelucrarea de date în format electronic, din regiunea Bucureşti-Ilfov, care deţin competenţe nerecunoscute prin certificate de calificare şi care sunt interesaţi de continuarea şi succesul unei cariere în domeniul de activitate al INF sau SSIF prin creşterea competenţelor pe partea de operare, prelucrare şi validare date. Aceştia vor participa în mod gratuit la cursuri de formare profesională acreditate CNFPA pe tema Operator introducere, validare şi prelucrare date.