Începe „lupta” pentru admiterea în licee!

0
77
De astăzi, începe procedura de admitere a absolvenţilor clasei a VIII-a, care au susţinut examenul de Evaluare Naţională, pe baza repartizării computerizate în liceele pentru care își vor exprima opţiunea. Este un calendar amplu, care se întinde pe întreaga lună în curs, prin două etape specifice.
De curând, s-au afişat rezultatele la examenul de Evaluare Naţională, susţinut de absolvenţii clasei a VIII-a. În Dolj, au fost înscrişi 4.533 de candidaţi, prezenţa a depăşit 93%, cea mai mare din ultimii ani, cu promovabilitate de 71,19 %, şi cu 31 de medii generale maxime obţinute, după finalizarea contestaţiilor.
S-au terminat emoţiile examinărilor, încep, de astăzi, cele care cuprind admiterea în licee. Ca în fiecare an, „bătaia” va fi pe Colegiile Naţionale din Craiova – „Fraţii Buzeşti”, „Carol I”, „Elena Cuza”, Pedagogic „Ştefan Velovan”, „Nicolae Titulescu”, „Gheorghe Chiţu”. Între 3-7 iulie, absolvenţii clasei a VIII-a vor completa opţiunile pentru licee, împreună cu părinţii, fiind asistaţi de diriginţii de clase. Pe 8 iulie este termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la cel judeţean, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată. După verificarea şi corectarea bazelor de date, de către Comisia Naţională de Admitere, pe 12 iulie va avea loc repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat, în aceeaşi zi având loc şi afişarea, în unităţile de învăţământ gimnazial, a listei cu locurile neocupate în licee. Între 15-18 iulie, va avea loc depunerea dosarelor de înscriere la şcolile unde candidaţii vor fi repartizaţi. Pe 18 iulie este termenul final în care liceele trebuie să transmită situaţia cu locurile rămase libere. În zilele de 19, 22 şi 23 iulie, comisiile judeţene trebuie să rezolve situaţiile speciale apărute după repartizarea computerizată.
Mai este şi o a doua etapă
Nu se termină totul aici, deoarece, pe 23 iulie, se va da startul etapei a II-a de repartizare, prin afişarea situaţiei locurilor rămase libere, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limba modernă sau maternă, acolo unde este cazul. Pe 24-25 iulie va avea loc înscrierea candidaţilor în cazul aptitudinilor, care se vor desfăşura pe 26 şi 29 iulie. Între 24 și 30 iulie va avea loc primirea cererilor de înscriere a absolvenţilor clasei a VIII-a, care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare. În zilele de 31 iulie şi 1 august este programată repartizarea computerizată a celor care fac parte din situaţiile prezentate anterior, astfel că în prima zi din august va fi finalizat procesul de admitere.