Peste 5.500 de locuri disponibile în învăţământul liceal, în Dolj, pentru 2020/2021

0
744

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a publicat “Ghidul pentru Admiterea în învăţământul liceal, învăţământul profesional şi în învăţământul dual de stat, pentru anul şcolar 2020 – 2021”. Datele sunt afişate pe site-ul instituţiei, conform acestora fiind disponibile 5.508 locuri pentru clasa a IX-a. Din datele de anul trecut, cele mai mari medii de admitere au fost la colegiile centenare. Colegiul Național „Frații Buzești“ a deținut primul loc pe țară la specializarea “Științele Naturii”, la care ultima medie de admitere a fost 9,91.

Conform legislaţiei în vigoare, media de admitere în cursul liceal, anul acesta, va fi formată din rezultatele elevilor, obţinute în perioada gimnaziului, şi cea de la Evaluarea naţională. Copiii  vor susţine, pe 15 iunie, proba scrisă la Limba şi literatura română şi pe 17 iunie  la Matematică. Admiterea la liceu se va face prin repartizare computerizată. Rezultatele admiterii în clasa a IX-a la liceu vor fi publicate pe 12 iulie. La nivelul județului Dolj, au fost aprobate 5.508 locuri în clasa a IX-a. Conform programului de şcolarizare, pentru clasa a IX-a, la învățământul liceal de zi, sunt 142 de clase, cu un total de 3.976 de locuri, iar  la învățământul liceal special sunt prevăzute trei clase, cuantumul fiind de 28 de locuri. În ceea ce priveşte învățământul pofesional special dual, sunt trei clase cu un total de 34 de locuri, iar pentru învățământul profesional sunt 35 de clase, cu o însumare  de 980 de locuri,  învățământul profesional dual clasic având  opt clase – 210 locuri. La învățământul liceal, forma “seral”, sunt cuprinse nouă clase, cu 252 de locuri, la învățământul liceal cu frecvență redusă este o clasă cu 28 de locuri, la Liceul „Matei Basarab“ din Craiova.

De la plus la minus

În “Ghidul …” sunt cuprinse atât cele mai mari medii de admitere, cât şi cele mai mici în clasa a IX-a  orientative pentru completarea opțiunilor. La nivelul județului Dolj, cele mai mari medii de admitere au fost la Colegiul Național „Frații Buzești“ din Craiova, specializarea “Ştiinţele Naturii” fiind pe primul loc pe țară, ultimul elev admis în clasa a IX-a având media 9.91, iar pe următoarele locuri se află ” Matematică-Informatică – bilingv engleză” – 9.84;  ” Matematică-Informatică”, cu predare în limba română, ultima medie a fost 9.69, iar la “Mate-Info” – bilingv germană, cea mai mică medie a fost 9.68, aproape fiind şi ” Mate-Info” –franceză – 9.63. Pe locul al doilea, cu cele mai mari medii de admitere se află Colegiul Național „Carol I“: “Științele Naturii”  – 9.31;  “Matematică-Informatică” – bilingv engleză – 9.24; ” Matematică-Informatică”, media cea mai mică de admitere a fost 9.21,iar ultima medie de admitere la Colegiul Național „Carol I“ din Craiova a fost 8.33, la Specializarea Filologie -limba franceză. Conform acelorlaşi date, la Colegiul Național „Elena Cuza“ din Craiova, la Specializarea “Ştiințele Naturii”, ultima medie de admitere a fost 9.09, iar la clasa de “Științele Naturii” -bilingv germană, ultima medie de admitere a fost 8.99 la fel ca” Matematică-Informatică”. Unul dintre liceele  cu prestanţă este Colegiul Național „Ștefan Velovan“, la care ultima medie de admitere la Științele Naturii a fost 8.92, la Matematică-Informatică – 8.80, iar la Filologie a fost 8.77. De asemenea, la Colegiul Național „Nicolae Titulescu“, ultimele medii de admitere au fost peste 8. Dar, sunt şi unităţi de învăţământ unde au fost admişi elevi care au  obţinut sub media 5,00, astfel de exemple fiind regăsite la Liceul Tehnologic „Constantin Nicolaescu Plopşor“ din Pleniţa, la Ştiinţele Naturii, ultima medie de admitere a fost 4.86;  Liceul Teoretic din Amărăştii de Jos, media de admitere la Ştiinţele Naturii a ajuns şi la 4.77. Cea mai mică medie de admitere la Ştiinţele Naturii a fost înregistrată la Liceul „Adrian Păunescu“ din Bârca, fiind 2.81. La Matematică-Informatică, la Liceul din Bechet, ultima medie de admitere a fost 4.82. La Liceul „Mihai Viteazul“ din Băileşti, la aceeaşi specializare, ultima medie de admitere a fost şi mai mică, 4.14. Şi la Liceul Tehnologic „Alexandru Macedonski“ din Melineşti, la Matematică-Informatică, ultimul elev admis are media 3.15. Printre cele mai mici medii de admitere au fost înregistrate la Liceul de la Cetate. Ultimul elev admis la Filologie avea media 2.07. Cu medii de 2 au fost admişi elevi şi la licee din Craiova. De exemplu, la Liceul „Matei Basarab“, la clasele de economic şi comerţ, la Liceul „George Bibescu“, la Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate. Admiterea la liceu se va face prin repartizare computerizată. Rezultatele admiterii în clasa a IX-a la liceu vor fi publicate pe 12 iulie.