Centenarul „Ion D. Sîrbu” va aduce la Craiova scriitori, critici literari și cercetători din toată țara

0
148
Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România (USR) își propune să marcheze în curând, printr-o suită de manifestări, Centenarul „Ion D. Sîrbu”, de la nașterea scriitorului împlinindu-se 100 de ani la 28 iunie 2019. Pe parcursul a trei zile, la Craiova unde Ion D. Sîrbu și-a petrecut ultimii 25 de ani din viață și unde a scris aproape întreaga sa operă literară –, urmează să aibă loc un colocviu național, un spectacol cu o piesă scrisă de dramaturg, dezbateri, lecturi publice și microrecitaluri cu texte desprinse din piesele sale de teatru, din corespondență și din jurnale, precum și expoziții documentare și de carte. Lista invitaților la eveniment este lungă și consistentă, incluzând scriitori, critici literari și cercetători din toată țara, între care președintele USR, Nicolae Manolescu, și criticul și istoricul literar Eugen Simion. Instituțiile care se vor alătura în realizarea proiectului sunt Teatrul Național „Marin Sorescu”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” și Facultatea de Litere a Universității din Craiova.
Centenarul „Ion D. Sîrbu” va fi marcat printr-un ansamblu de manifestări prevăzute să se desfășoare în zilele de 26, 27 și 28 iunie 2019, care vor omagia personalitatea acestui important scriitor al literaturii române contemporane. Ion D. Sîrbu și-a petrecut la Craiova ultimii 25 de ani ai existenței sale (1964-1989), fiind secretar literar al Teatrului Național (1964-1975). Tot la Craiova a scris aproape toată opera sa literară: peste 20 de piese de teatru, 3 romane, 3 volume de povestiri, un jurnal și o vastă corespondență, ultimele îngrijite de Toma Velici și apărute, sub egida Academiei Române, la Editura Fundației Naționale pentru Știință și Artă (2013). Pe scena Teatrului Național din Craiova au avut loc 14 premiere cu piesele sale și, tot aici, Ion D. Sîrbu a susținut 36 de conferințe despre literatura, arta și cultura națională.
Programul evenimentului va include Colocviul Național „Locul și importanța operei lui Ion D. Sîrbu în literatura română postbelică (1945-1989)”, comunicările susținute de invitați urmând a fi publicate în volum, o conferință-evocare a activității lui Ion D. Sîrbu în calitate de secretar literar al Teatrului Național „Marin Sorescu”, un spectacol cu o piesă scrisă de dramaturg, dezbateri și lansări de cărți având ca temă aspecte semnificative ale operei scriitorului. De asemenea, sunt anunțate lecturi publice și microrecitaluri cu texte desprinse din piesele sale de teatru, din corespondență (Opere, vol. I, Corespondență, 2013) și din jurnale (Opere, vol. II, Jurnalul unui jurnalist fără jurnal, 2013), precum și expoziții documentare, expoziții de carte și lecturi ale unor fragmente traduse (franceză și engleză) din Jurnalul unui jurnalist fără jurnal și din piesele de teatru.
Pe lista invitaților figurează numeroși scriitori, critici literari, cercetători din țară: Nicolae Manolescu – președintele USR și director al revistei România literară, acad. Eugen Simion – critic și istoric literar, editor al seriei Ion D. Sârbu, Opere complete, Daniel Cristea Enache – critic literar la România literară, Casian Maria Spiridon – director la revista Convorbiri literare, Marta Petreu – redactor-șef la revista Apostrof (Cluj-Napoca), profesorii Ion Vartic (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca), Mihai Zamfir și Eugen Negrici (Universitatea București), Ion Dur și Dumitru Chioaru (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu), Cornel Ungureanu – președinte al Filialei Timișoara a USR, redactor-șef adjunct la revista Orizont, Andrei Novac – Institutul Cultural Român, Ion Barbu – artist plastic, custode al Casei Memoriale „Ion D. Sârbu” din Petrila, Toma Velici – editor al operei lui Ion D. Sârbu, Tg. Jiu ș.a. Li se vor alătura, desigur, numeroși scriitori din Craiova, invitată de onoare fiind soția scriitorului omagiat, Elisabeta Sîrbu.