Fonduri de până la 200.000 euro pentru microîntreprinderile din mediul urban

0
166

Microîntreprinderile din mediul urban care vor să-şi finanţeze business-urile cu fonduri europene au acum la dispoziţie  o sumă de până la  200.000 de euro. Asta dacă îşi vor depune cererea de finanţare până pe 17 aprilie 2014. Cererile de finanţare vor putea fi depuse în următoarele regiuni de dezvoltare:
Regiunea Nord-Est – 5,43 mil. euro; Regiunea Sud Muntenia – 13,55 mil euro şi Regiunea Nord-Vest – 3,88 mil euro. Ca solicitantul să fie eligibil el trebuie să fie neapărat o microîntreprindere care a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral şi a obţinut profit sau profit din exploatare în anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finanţare.

Falimentul sau insolvenţa, obstacole în calea accesării

Nu va primi bani acel solicitant care se află în stare de faliment/ insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale.

„Solicitantului i se poate respinge cererea de finanţare şi dacă obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, conform certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau dacă obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, conform certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale”, a precizat Andreea Kohalmi, general manager al SC Commonwealth Consulting SRL.