Colegiul „Ştefan Odobleja”: S-a convins şi… ISJ-ul!

0
2900

Dacă un proces-verbal, precum cel datat 24.02.2020, încheiat la şedinţa comună, organizată la Colegiul „Ştefan Odobleja” din Craiova, cu participarea conducerii unităţii de învăţământ menţionate (directori, reprezentanţi ai Consiliului profesoral, nelipsiţii lideri sindicali), precum şi a unor factori de decizie din cadrul ISJ Dolj (inspector general adjunct Alexandru Gâdăr, inspectorii şcolari Mădălina Neaţu, Irina Tiţoiu, Gabriel Tica) nu „fotografiază” totate detaliile, scanează totuşi esenţialul. Aparent, şedinţa la care facem referiri părea una cu „pistoalele pe masă”. Revenit de puţină vreme în cadrul ISJ Dolj, prof. Alexandru Gâdăr, având cunoştinţă de starea tensionată, instalată şi întreţinută de mai multă vreme, a deschis şedinţa cu relativ tact, solicitând încadrarea pe anul în curs 2020/2021, dar şi verificarea spaţiilor actuale utilizabile. Calm, imperturbabil, s-a arătat „concesiv” precizând că va căuta o soluţie concretă, pentru a se intra în legalitate deplină. Şi a început circul: profesoara Ioana Ştefănescu a acuzat-o, ex-abrupto pe profesoara Mariana Pădureanu, directoare adjunctă, deloc o persoană conflictuală, care n-a confirmat nici una din acuzele făcute. Profesoara Crăciunoiu Ştefania a vorbit de starea de tensiune creată între membrii CA reluând vechile şabloane. A fost momentul în care inspectorul general adjunct a făcut apel la calm, la respectul reciproc ca dascăli, surmontând cu abilitate crampele auditive. Unul din punctele sensibile ale dezbaterii: întârzierea plăţii salariilor personalului angajat. Şi aici directorul Sorin Drăgoi Hantea a adus în discuţie durata orei de curs, decisă ad-hoc, la 45 de minute, deşi durata orelor de curs poate fi modificată conform legislaţiei existente (Ordinul ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5079 / 31 august 2016 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ pre-universitare) doar la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii Consiliului de Administraţie a unităţii de învăţământ cu informarea Inspectoratului Şcolar. Ajungându-se la acest punct nevralgic, inspectorul general adjunct, Alexandru Gâdăr, şi avem în faţă procesul verbal al reuniunii din 24 februarie a.c., avea obligaţia să-şi respecte statutul de reprezentant al ISJ Dolj, serviciu deconcentrat, care controlează aplicarea legalităţii, monitorizează calitatea activităţii de predare/învăţare, respectarea standardelor calitative ş.a.m.d.. Numai că punctul său de vedere referitor la ora de curs, obligatoriu de 50 de minute, a fost considerat… o prostie. Încă o observaţie: nici o evaluare pe palierul calităţii procesului educaţional, respectiv de respectare a curriculei, deşi recentele rezultate de la simulare BAC 2020 n-arată deloc liniştitor. Şi au fost prezenţi, pe lângă Alexandru Gâdăr şi trei inspectori şcolari. Vizitarea sălilor de curs a generat aceleaşi vechi contre: săli de curs prezentate ca săli de laborator, denumiri care nu corespund cu plăcuţele de identificare, ş.a.m.d.. S-au propus diverse soluţii nu uşor de luat, deşi reprezentanţii ISJ Dolj şi-a asumat unele dintre propuneri. Procesul-verbal a fost semnat de toată lumea prezentă, inclusiv de profesoara Dogaru Ileana, directoarea adjunctă, care nu apare cu intervenţii zgomotoase, ca în şedinţele de CA, unde este un tenor obositor. Ce s-a rezolvat şi ce nu s-a rezolvat, rămâne de văzut. Reprezentanţii ISJ Dolj au făcut o figură minoră, deloc menită să instituie rigoarea deplină, într-o unitate şcolară în care se resimt, de mai multă vreme, curenţi puternici, fără nici o legătură cu curricula şcolară. Ca să ţi se dea dreptate, trebuie de regulă să o ai.