Oportunităţi de studiu, practică şi voluntariat pentru studenţi

0
96

studentiAsociaţia Erasmus Student Network Craiova (ESN Craiova), în parteneriat cu  Universitatea din Craiova, Biroul Erasmus+, organizaţia AIESEC Craiova şi Asociaţia Naţională a Tineretului Ecologist din România (ANTER), organizează astăzi, ora 12.00, în Amfiteatrul Drăgan, sala 444, din clădirea centrală a Universităţii, etajul 2, evenimentul „Discover the real opportunities” care va oferi informaţii cu privire la oportunităţile de studiu, practică şi voluntariat disponibile studenţilor. Vor participa studenţi români, foşti beneficiari ai Programului Erasmus+, care îşi vor expune propriile experienţe în străinătate şi avantajele pe care le-au obţinut în urma participării la un program de mobilităţi internaţionale. Toate acestea vor veni în completarea prezentării detaliilor specifice referitoare la tipul de mobilităţi, modalitatea de aplicare, cuantumul granturilor acordate de către Uniunea Europeană, durata mobilităţilor etc. Asociaţia ANTER va oferi o prezentare a tuturor oportunităţilor de voluntariat disponibile pentru tinerii din Craiova, iar organizaţia AIESEC va promova programele de schimburi studenţeşti oferite prin intermediul Global Talent, Global Entrepreneur şi Global Volunteer.