Peste 50 de posturi pregătite pentru restructurare

0
102

Mobilitatea Corpului Profesoral se desfăşoară conform metodologiei, iar întregirea normei didactice se face aşa cum spune legislaţia. Este rezolvată şi completarea normelor didactice şi s-a stabilit şi numărul restructurat al cadrelor didactice. Pe discipline, cel mai mare număr, din totalul de 52, este cel al profesorilor de Limba şi literatura română (opt) şi al învăţătorilor (12).

Etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar se organizează conform Metodologiei – cadru privind mişcarea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, în anul şcolar 2016/2017, aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5559/27.10.2015. La Dolj, au fost înregistrate trei cereri depuse pentru restrângerea de activitate, una dintre ele fiind soluţionate favorabil. De asemenea, referitor la întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul titular în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe cel puţin două specializări s-au avizat 35 de cereri. Tot conform prevederilor legale, s-a mers şi pe stabilirea personalului didactic, care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare, la data de 1 septembrie 2016, şi se menţine ca titular în 2016/2017: 267 pensionabili; 248 cu gradul I; cerere de menţinere în activitate, soluţionate favorabil: 84.

Posturi peste tot

Pornind de la datele statistice şi urmând prevederile legale, pentru completarea normei didactice au fost depuse 85 de cereri – 27 pe perioadă nedeterminată, 57 pe termen cu finalitate, iar una a fost respinsă, prin refuzul solicitantului. Scăderea numărului de elevi duce şi la reducerea cadrelor didactice din unităţile şcolare, fenomen care se întâlneşte la nivelul judeţului Dolj. «Pentru anul şcolar următor, 52 de cadre didactice sunt restructurate. Cei mai afectaţi sunt învăţătorii, 12 persoane, care, în prezent, activează la Şcolile Gimnaziale din Leu, Cioroiaşi, Vela, Brabova, Leşile, Brădeşti, Calafat, Calopăr, Scaeşti, Goieşti, Băileşti şi „Nicolae Romanescu” (Craiova), trebuie să îşi găsească o catedră în alte unităţi şcolare. Pe discipline, cei mai mulţi restructuraţi sunt la Limba şi literatura română, astfel că opt cadre didactice (două de la Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova, iar ceilalţi de la Şcolile Gimnaziale Podari, Coţofenii din Faţă şi Băileşti – Şcoala nr. 1, la care se adaugă Şcoala Profesională din Valea Stanciului, Liceul Tehnologic „George Bibescu” Craiova)” vor fi în acest proiect. La Matematică sunt cinci posturi: Şcoala Gimnazială „Nică Barbu Locusteanu” din Leu, Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova, Colegiul „Ştefan Milcu” Calafat, Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu” Craiova şi Şcoala Gimnazială Scaeşti. Din cele 85 de cereri, 27 au fost pe perioadă nedeterminată.

Şedinţa publică pentru soluţionarea restrângerii de activitate va avea loc pe 22 martie. Cadrele didactice care intră în acest proces sunt profesori titulari, cu situaţia nerezolvată în anii anteriori. Cu excepţia învăţământului primar, în restul cazurilor nu există catedre libere complete», a precizat prof.  Nicoleta Liţoiu (foto), purtător de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.