Cererile unice de plată se pot depune la APIA

0
396

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, începând cu 1 martie, a debutat Campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2016, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectând calendarul stabilit şi obiectivele propuse de instituţie. Astfel, în perioada 1 martie – 16 mai, la centrul judeţean Dolj şi cele opt centre locale ale APIA din Băileşti, Bechet, Calafat, Craiova, Filiaşi, Melineşti, Orodel, Segarcea se depun, fără penalizări, cererile unice de plată.

Pot fi depuse cererile unice de plată şi după data de 16 mai 2016, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul, dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 16 mai, potrivit prevederilor art.13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 din 11 martie 2014. Menţionăm că este vorba despre cele două anexe ale Ordinului 249/2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 148/2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 148 bis/2016, în care se arată modelul de cerere şi instrucţiunile de completare.

Solicitările depuse, după data de 10 iunie 2016, nu mai sunt admise la calcul, iar beneficiarului nu i se acordă niciun fel de plată sau de sprijin. Și în Campania 2016, completarea declaraţiei de suprafaţă se realizează electronic folosind aplicaţia IPA Online. Finalizarea şi închiderea cererii unice de plată în IPA Online se fac numai în centrele APIA, în prezenţa funcţionarului APIA responsabil cu primirea cererii, după verificarea acesteia şi a mesajelor din controlul parcelelor digitizate, precum şi corectarea eventualelor probleme semnalate de către sistemul informatic.

Fermierii sunt rugaţi să fie punctuali

Cererile unice de plată se depun la centrul judeţean APIA Dolj în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mare de 50 hectare teren agricol şi la centrele locale din Băileşti, Bechet, Calafat, Craiova, Filiaşi, Melineşti, Orodel, Segarcea, în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mică sau egală cu 50 hectare teren agricol. Fermierii vor depune o singură cerere, chiar dacă deţin suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe. Pentru a utiliza timpul pe care APIA l-a rezervat pentru primirea cererii, este necesar ca fermierii să se prezinte la data şi ora la care sunt programaţi. Materialele de informare referitoare la Campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2016 sunt disponibile pe site-ul APIA: www.apia.org.ro.

Digitizare înainte de toate

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) mai informează că, în perioada 23 februarie – 10 iunie 2016 desfăşoară Campania de informare privind primirea cererilor unice de plată, având sloganul: “Fii fermier activ, depune cererea unică şi poţi obţine sprijin financiar” – “APIA te aşteaptă!” Obiectivul general al campaniei îl reprezintă informarea fermierilor cu privire la fondurile destinate schemelor/măsurilor de plată în anul 2016, precum şi la modalitatea de accesare a acestora. Se pune accent, în continuare, pe informarea eficientă a fermierilor cu privire la modul de utilizare a aplicaţiei de identificare a parcelelor agricole – IPA Online, prin care beneficiarii îşi pot vizualiza, propriile parcele digitizate în campania anterioară şi îşi pot digitiza şi măsura cu exactitate parcelele prin identificare pe ortofotoplanurile disponibile în baza de date (LPIS) a APIA.

O aplicaţie utilă – IPA online

De asemenea, aplicaţia IPA Online pune la dispoziţia fermierilor rezultatele controalelor pe teren din anii anteriori precum şi avertizări privind calitatea digitizării parcelelor agricole, respectarea anumitor cerinţe de ecocondiţionalitate, atenţionări referitoare la suprapunerea cu alte parcele digitizate sau supradeclararea suprafeţei maxime eligibile a blocului fizic. Totodată, aplicaţia IPA Online informează fermierul dacă parcelele digitizate sunt situate în zone eligibile pentru plăţile compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală, în vederea solicitării acestora la sprijin, dacă fermierul se angajează să respecte cerinţele specifice măsurilor de dezvoltare rurală. Buna informare a fermierilor reprezintă una din cele mai importante condiţii pentru derularea la timp şi corectă a întregului proces de absorbţie a fondurilor europene alocate pentru sectorul agricol din România.

Obligaţi să respecte normele de ecocondiţionalitate

Pe durata Campaniei, centrele judeţean şi locale ale APIA vor organiza sesiuni de informare şi instruire a fermierilor şi respectiv a administraţiei agricole din primării, cu privire la perioada de depunere a cererilor unice de plată în anul 2016, modalitatea de completare a acestora, condiţiile de eligibilitate impuse de legislaţia europeană şi naţională, tipurile de controale impuse de regulamentele europene, precum şi la pachetele financiare care pot fi accesate în cadrul măsurilor/schemelor de plată.

În cadrul sesiunilor de instruire se va acorda o atenţie deosebită procedurii de completare electronică a declaraţiei de suprafaţă, de identificare a parcelelor agricole utilizate, respectiv de digitizare corectă a acestora, utilizând aplicaţia IPA Online. De asemenea, se va pune accent pe obligativitatea agricultorilor de a respecta normele de ecocondiţionalitate pe toate suprafeţele agricole utilizate.

Zeci de măsuri agricole pot fi finanţate

Schemele de plată/măsurile de sprijin/ajutor sunt: 1. Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS); 2. Plata redistributivă; 3. Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu; 4. Plata pentru tinerii fermieri; 5. Plata pentru micii fermieri; 6. Ajutoare naţionale tranzitorii (ANT):  ANT 1 – culturi în teren arabil; ANT 2 – in pentru fibră; ANT 3 – cânepă pentru fibră; ANT 4 – tutun; ANT 5 – hamei; ANT 6 – sfeclă de zahăr; ANTZ 7 – bovine-lapte; ANTZ 8 – bovine-carne; ANTZ 9 – ovine/caprine. 7. Sprijinul cuplat pentru: 7.1. Soia; 7.2. Lucernă; 7.3. Mazăre boabe pentru industrializare; 7.4. Fasole boabe pentru industrializare; 7.5. Cânepă pentru ulei şi fibră; 7.6. Orez; 7.7. Sămânţă de cartof; 7.8. Hamei; 7.9. Sfeclă de zahăr; 7.10. Tomate pentru industrializare cultivate în câmp; 7.11. Castraveţi pentru industrializare cultivaţi în câmp; 7.12. Legume cultivate în sere; 7.13. Legume cultivate în solarii; 7.14. Prune destinate industrializării pentru obţinerea de produse alimentare nonalcoolice; 7.15. Mere destinate industrializării pentru obţinerea de produse alimentare nonalcoolice; 7.16. Cireşe şi vişine destinate industrializării pentru obţinerea de produse alimentare nonalcoolice; 7.17. Caise şi zarzăre destinate industrializării pentru obţinerea de produse alimentare nonalcoolice; 7.18. Cartofi timpurii, semitimpurii şi de vară; 7.19. Ovine; 7.20. Caprine; 7.21. Taurine din rase de carne şi metişii acestora; 7.22. Vaci de lapte; 7.23. Bivoliţe de lapte; 7.24. Viermi de mătase. 8. Măsura 13 – ,,Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice”: – Submăsura 13.1: „Plăţi compensatorii în zona montană”; – Submăsura 13.2: „Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative”; – Submăsura 13.3: ,,Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice”.

Atenţie sporită agriculturii ecologice

La toate acestea se mai adaugă finanţarea pentru agro-mediu. Astfel Măsura 10 – ,,Agro-mediu şi climă” include mai multe direcţii:  Pachetul 1 (P1) – Pajişti cu înaltă valoare naturală;  Pachetul 2 (P2) – Practici agricole tradiţionale; Pachetul 3 (P3) – Pajişti importante pentru păsări; Pachetul 4 (P4) – Culturi verzi; Pachetul 5 (P5) – Adaptarea la efectele schimbărilor climatice; Pachetul 6 (P6) – Pajişti importante pentru fluturi; Pachetul 7 (P7) – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu; Pachetul 8 (P8) – Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon. 10. Măsura 11 – Agricultura ecologică: – Submăsura 11.1: Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică; – Submăsura 11.2: Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică. 11. Măsura 214 – Plăţi de Agro-mediu, pentru angajamentele aflate în desfăşurare:  Pachetul 1 (P1) – Pajişti cu înaltă valoare naturală; Pachetul 2 (P2) – Practici agricole tradiţionale; Pachetul 3 (P3) – Pajişti importante pentru păsări;  Pachetul 4 (P4) – Culturi verzi; Pachetul 5 (P5) – Agricultura ecologică; Pachetul 6 (P6) – Pajişti importante pentru fluturi(Maculinea sp.); Pachetul 7 (P7) – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta Ruficollis).