Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj, la ora bilanţului pe 2022

0
614

Astăzi, la sediul  Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, în Amfiteatrul “General Ion Eugen Sandu”, a avut loc „Evaluarea Activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj”, în anul 2022. Conform bilanţului prezentat, indicatorii sunt în parametrii normali, fără dificultăţi insurmontabile.

 Activitatea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, în anul 2022, a fost orientată spre menţinerea ordinii şi siguranţei publice, fiind depuse eforturi susţinute în vederea îndeplinirii la standarde de performanţă şi calitate a obiectivelor generale asumate:

  • Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale;
  • Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor, precum şi dezvoltarea parteneriatului public-privat;
  • Prevenirea şi combaterea infractionalităţii organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupurilor/grupărilor infracţionale;
  • Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene. În perioada analizată, poliţiştii doljeni au efectuat 540 de razii și acțiuni cu efective mărite și 3.886 de controale directe, totodată intervenind la 26.065 de evenimente, 21.776 dintre acestea fiind prin semnalate prin S.N.U.A.U. 112.

Situaţia operativă

În ceea ce priveşte situaţia operativă, în anul 2022, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au fost sesizate 13.367 de infracţiuni, evaluarea efectuată reliefând o scădere cu 1,2% a infracţiunilor de natură judiciară, cu aproximativ 13% a infracţiunilor ce aduc atingere vieţii private şi cu 5,4% a infracţiunilor contra libertăţii persoanei. De asemenea, şi infracţiunile contra patrimoniului înregistrează în acest an un trend descendent, cu 5,1% mai puţine decât în anul 2021, fiind sesizate cu 7,2% mai puţine infracţiuni de furt, scădere înregistrând şi infracţiunile de omor(-3). Criminalitatea stradală cunoaște un trend descendent, cu 13,30% mai puține decât în anul 2021, cu un plus de 37% la infracțiunile constatate în flagrant delict. Şi în anul 2022, polițiștii doljeni au desfăşurat activităţi pentru prevenirea acestor genuri de infracţiuni, scopul fiind realizarea unei pregătiri antiinfracţionale a populaţiei pentru a obţine o implicare cât mai mare a cetăţenilor şi a factorilor cu responsabilităţi în acest domeniu.

Cazurile de violenţă domestică

În perioada analizată, polițiștii au intervenit la 3.174 de situații de violență domestică, 2.878 fiind sesizate prin apeluri de urgență SNUAU 112. În urma intervenţiilor poliţiştilor au fost constatate 1.156 de fapte de natură penală, 544 fiind comise în mediul urban și 612 în mediul rural. Totodată, poliţiştii au emis 280 de ordine de protecție provizorii, 151 fiind ulterior transformate în ordine de protecție. Tot în perioada analizată, polițiștii doljeni au întocmit 68 de dosare penale pentru încălcarea ordinului de protecție sau a ordinului de protecție provizoriu.

Urmăriţi şi reţinuţi

Referitor la activitatea de urmărire naţională şi internaţională, au fost puse în executare 208 mandate de executare a pedepsei închisorii, 37 de mandate de arestare preventivă, 47 de mandate europene de arestare și 16 sentințe penale de internare. În anul 2022, polițiștii doljeni au desfăşurat activităţi specifice de supraveghere judiciară a persoanelor față de care au fost dispuse măsuri preventive. În această perioadă au fost efectuate 1.874 de verificări inopinate la persoanele aflate în arest la domiciliu şi 30 de controale pe traseul de deplasare către instanțe sau unitățile medicale. Au fost constatate 30 de cazuri în care inculpații au încălcat obligațiile impuse, în 22 de situații măsura inițială fiind înlocuită cu o măsură preventivă mai aspră.

Arme, muniţii, braconaj …

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au executat 38 de acțiuni, fiind controlate 215 persoane fizice și juridice și au pus în executare 13 mandate de percheziție domiciliară. În perioada analizată au fost ridicate în vederea confiscării 39 de arme, 10 letale și 29 neletale, 469 de bucăți cartușe de diferite calibre şi 1.188 de kg de materiale pirotehnice, iar 18.000 kg de deşeuri periculoase au fost indisponibilizate. Totodată, au fost constatate 83 de infracțiuni. În vederea reducerii tăierilor ilegale de arbori din păduri, s-au desfăşurat 700 de controale împreună cu reprezentanţii partenerilor instituţionali, acţiunile fiind stabilite în Planul comun de acţiune pentru prevenirea și combaterea ilegalităților în domeniul silvic pe anul 2022. În ceea ce priveşte infracţionalitatea în domeniul silvic, în anul 2022 au fost sesizate 586 de infracțiuni. În perioada analizată, urmare a activităţilor desfăşurate în domeniul silvic, a fost confiscați 730,85 metri cubi material lemnos, fiind aplicate 107 sancţiuni contravenţionale în valoare de 304.000 de lei. Pentru prevenirea și combaterea delictelor în domeniul pescuitului şi acvaculturii, au fost desfășurate 17 activităţi cu caracter preventiv, a fost confiscată cantitatea de 331.76 kg de peşte, fiind sesizate 45 de infracțiuni.

Rutiera nu a lipsit

Pentru siguranța participanților la traficul rutier, în anul 2022, poliţiştii rutieri au organizat 1.503 acţiuni, dintre care 1272 desfăşurate cu efective proprii și 231 împreună cu alte structuri de poliţie sau în colaborare cu reprezentanţii altor instituţii. Din analiza datelor statistice, se constată că, în anul 2022, numărul accidentelor rutiere grave a scăzut cu 2% față de anul 2021 şi cu 29.44% faţă de 2020.  Principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave, în această perioadă, au avut următoarele procente: indisciplina pietonală – 15,65 %, viteza, prin cele două forme, viteză neadaptată şi viteză excesivă – 13,91 % și neacordare prioritate pietoni – 13.04 %. În urma celor 115 accidente rutiere grave au decedat 61 de persoane (la fel ca în anul 2021), 66 de persoane au fost rănite grav (-1 față de 2021), iar 48 de persoane au fost rănite uşor(-10 faţă de 2021). În urma activităților desfășurate de poliţiştii rutieri, au fost constatate 666 de  infracțiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, dintre acestea 269 fiind conduceri sub influența băuturilor alcoolice, 110 conduceri fără permis, 92 de infracțiuni de conducere sub influenţa substanţelor psihoactive, iar 195 alte infracțiuni. Pentru abaterile săvârșite de participanții de trafic au fost aplicate 36.429 de sancţiuni contravenţionale, au fost reţinute în vederea suspendării dreptului de a conduce 7.278 de permise de conducere şi au fost retrase 1.740 certificate de înmatriculare.

Criminalitatea economică, cu rezultatele obţinute

La nivelul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice,  au fost sesizate 686 de infracțiuni, dintre care 200 de infracțiuni economico-financiare. În domeniile prioritare, precum produse agroalimentare, transporturi, construcții, pentru încălcarea normelor legale incidente, polițiștii au aplicat 240 de sancțiuni contravenționale,  în valoare de 1.187.000 de lei. În domeniul contrabandei cu tutun, la nivel judeţean, au fost înregistrate 64 de dosare penale, 10 persoane au fost reţinute, iar 5 arestate preventiv. De asemenea, au fost confiscate 8.747.460 de țigarete, fiind indisponibilizate 6 autovehicule. În anul 2022, polițiștii criminalişti au efectuat 4.886 de cercetări la fața locului și deplasări pentru alte evenimente și au ridicat aproximativ 24.000 de urme de diferite categorii, care au condus la identificarea a 359 de persoane şi obiecte.

Prevenţia criminalităţii

Polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității au acționat pentru prevenirea infracțiunilor contra persoanei (dispariţii de copii, agresiuni sexuale, violenţă domestică, victimizarea minorilor), prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului şi prevenirea criminalităţii informatice, fiind desfășurate 447 de întâlniri cu elevii şi profesorii și 62 de întâlniri cu cetățenii, peste 28.000 de persoane fiind beneficiare ale activităților desfășurate.

Poliţiştii Compartimentului, împreună cu partenerii instituționali, au implementat, la nivel județean, următoarele proiectele:

  • „Școala siguranței TEDI”
  • „Dincolo de aparențe”
  • „RO CYBER-X”
  • „În siguranță la volan, Stop Accidentelor !”

Protecţia animalelor

Activitățile desfășurate de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au urmărit realizarea obiectivelor generale și specifice stabilite prin legislația privind protecția animalelor, eficientizarea capacității instituționale de prevenire și combatere a faptelor de natură contravențională și penală în materie de protecție a animalelor. În perioada analizată, au fost constatate 67 de infracţiuni, iar pentru încălcarea normelor privind protecția animalelor au fost aplicate 111 sancțiuni contravenționale, în valoare de 60.190 de lei.

Siguranţa Şcolară

Principala activitate a polițiștilor Biroului de Siguranță Școlară a fost reprezentată de punerea în aplicare a prevederilor Planului Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj și a Planului de măsuri pentru creșterea gradului de siguranţă a studenţilor și a personalului didactic, precum şi pentru prevenirea și combaterea criminalităţii în zona centrelor, campusurilor universitare și a căminelor studențești.

Pregătirea profesională

Activităţile Serviciului Pregătire Profesională, realizate de echipele de instructori, au prevăzut programe de pregătire și instruire în domeniul autoapărării, tacticii poliţieneşti şi a tehnicilor de manipulare a armamentului, organizarea de şedinţe de tragere cu armamentul din dotare, cursuri de conducere a autoturismelor cu regim de circulaţie prioritară sau cursuri de acordare a primului ajutor. Astfel, au fost efectuate 133 de sesiuni de instruire în domeniul tacticii polițienești și autoapărării, la care au participat peste 1000 de poliţişti doljeni, 36 de sesiuni privind conducerea autoturismelor în regim prioritar, la care au participat 628 de poliţiști sau cursuri de acordarea primului ajutor, la care au participat 200 de poliţiști. Din punct de vedere logistic, în perioada analizată au fost efectuate lucrări de renovare la sediul unităţii, precum şi la sediile subunităţilor şi posturilor de poliţie din județ, în valoare de 1.852.031 de lei. Gestionarea resurselor umane reprezintă o prioritate și s-a avut în atenţie, permanent, încadrarea funcţiilor din statul de organizare, astfel, inspectoratul are un procent de ocupare a funcţiilor prevăzute de 86,11%, din care: ofiţeri 89,09 %, agenţi 85,10 %  şi  personal contractual 92,18 %. În ceea ce privește accesarea fondurilor europene nerambursabile, a fost finalizat Proiectul POR – SUERD, creșterea eficienței energetice și gestionarea eficientă a energiei pentru sediul Poliției orașului Filiași și Secției 15 Poliție Rurală Filiași, valoarea investiţiei fiind de 3.827.743 de lei, dar şi proiectul „Creşterea conştientizării şi îmbunătăţirea metodelor de lucru ale actorilor implicaţi în lupta împotriva fraudei cu achiziţii intracomunitare care afectează bugetul UE”, valoarea totală a proiectului fiind de 102.104,02  euro.

Concluzii

În contextul cooperării inter-instituţionale, trebuie subliniată buna colaborare cu Instituţia Prefectului – Judeţul Dolj, Consiliul Judeţean, consiliile locale, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, precum şi cu toate unităţile de Parchet din judeţul Dolj. “Menţinerea ordinii şi siguranţei publice, principalul domeniu aflat în atenţia poliţiştilor, s-a desfăşurat în colaborare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne cu atribuţii în domeniu, precum Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj, Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova, Secţia Regională de Poliție Transporturi Craiova, Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Dolj, Poliţia Locală sau Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dolj, dar şi cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale. Printre obiectivele principale stabilite de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj, pentru anul 2023, se numără creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri, precum şi protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene, destructurarea grupărilor infracţionale, precum şi asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale şi financiare necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române”, a precizat comisar – şef de poliţie Laurenţiu Dumitrescu, inspector – şef al IPJ Dolj .