În luna mai încep înscrierile elevilor în învăţământul profesional

0
103

Elevii care vor să se urmeze cursurile unei şcoli profesionale trebuie să ştie că înscrierile vor începe în luna mai. Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, care a fost pusă în dezbatere de Ministerul Educaţiei, anul şcolar 2014-2015 va fi primul în care învăţământul profesional va avea o durată de 3 ani.  Candidaţii respinşi sau cei care doresc să renunţe la locul ocupat în şcoala profesională se pot înscrie la admiterea în învăţământul liceal.

Elevii din clasa a VIII-a vor fi informaţi şi consiliaţi privind învăţământul profesional. Se va întâmpla în cadrul acţiunilor ”Săptămâna meseriilor” şi ”Târgul meseriilor“. Înscrierea se face pe baza opţiunii candidatului pentru o calificare profesională din oferta şcolii. Elevul are posibilitatea să înregistreze mai multe opţiuni în fişa de înscriere.

Calendarul înscrierii şi admiterii în învăţământul profesional de 3 ani

Înscrierea şi admiterea în învăţământul profesional se desfăşoară în trei etape,după cum urmează:

Etapa I

22-23 mai 2014: Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani. Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a fişei de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, pentru candidaţii care solicită aceasta. 26-27 mai 2014: Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care şcolarizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, pe baza fisei de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani. 28 mai 2014: Afişarea listei candidaţilor înscrişi şi a graficului de desfăşurare a sesiunii de preselecţie şi/sau a probei suplimentare de admitere, după caz. 29-30 mai 2014: Derularea probei de preselecţie, în unităţile de învăţământ în care s-a decis derularea acesteia. 4 iunie 2014: Afişarea rezultatelor sesiunii de preselecţie la sediul unităţii de învăţământ. Acolo unde numărul celor reuşiţi la preselecţie este mai mare decât numărul locurilor disponibile, se va preciza că urmează o probă suplimentară de admitere, în urma căreia se va definitiva lista candidaţilor admişi în învăţământul profesional. În listele afişate se va menţiona, în mod expres, anularea înscrierii în învăţământul profesional a candidaţilor care nu promovează clasa a VIII-a. 4-5 iunie 2014: Ridicarea de către candidaţii respinşi a fiselor de înscriere la învăţământul profesional cu durata de 3 ani de la unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie. 6 iunie 2014: Înscrierea candidaţilor respinşi la proba de preselecţie, la altă unitate de învăţământ care şcolarizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, care nu a organizat proba de preselecţie. 7 iunie 2014: Afişarea listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani, după înscrierea candidaţilor respinşi la unităţile de învăţământ care au organizat proba de preselecţie. Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, oră, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unităţile de învăţământ profesional pentru care numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ. 10 iunie 2014: Desfăşurarea probei suplimentare de admitere (acolo unde numărul candidaţilor este mai mare decât numărul locurilor oferite de şcoală). 13 iunie 2014: Afişarea rezultatelor probei suplimentare de admitere la sediul unităţilor de învăţământ care au organizat probă. Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere acolo unde procedura de admitere permite acest lucru. 16 iunie 2014: Afişarea rezultatelor finale la proba suplimentară de admitere, în urma contestaţiilor. În listele afişate se va menţiona expres anularea înscrierii în învăţământul profesional a candidaţilor care nu promovează clasa a VIII-a. Transmiterea, de către comisia de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeana/a municipiului Bucureşti pentru învăţământ profesional cu durata de 3 ani, a rezultatelor la proba suplimentară de admitere. 7 iulie 2014: Afişarea la sediul şcolilor care organizează învăţământ profesional a locurilor rămase libere în etapa I

Etapa a II-a

Cea de-a doua etapă începe pe 27 iulie a.c. cu înscrierea candidaţilor şi se încheie pe 12 august.

27-28 iulie 2014: Înscrierea elevilor la şcolile profesionale cu durata de 3 ani. 29 iulie 2014: Afişarea listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani şi a graficului de desfăşurare a preselecţie şi/sau a probei suplimentare de admitere, după caz. 30-31 iulie 2014: Derularea probei de preselecţie în şcolile profesionale în care s-a decis derularea acesteia. 1-2 august 2014: Afişarea rezultatelor sesiunii de preselecţie la sediul şcolii profesionale. 3-4 august 2014: Înscrierea elevilor respinşi la sesiunea de preselecţie, la altă şcoală profesională care şcolarizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani fără preselecţie. 5 august 2014: Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, oră, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere, acolo unde numărul candidaţilor înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite. 7 august 2014: Desfăşurarea probei suplimentare de admitere (acolo unde este cazul). 8 august 2014: Afişarea rezultatelor probei suplimentare de admitere; Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor. 9 august 2014: Afişarea rezultatelor finale la proba suplimentară de admitere, în urma contestaţiilor. 10 august 2014: Afişarea listei candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi. 11-12 august 2014: Candidaţii declaraţi admişi depun, la şcolile la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere

Etapa a III-a

Etapa a III-a începe pe 25 august şi se încheie pe 8 septembrie, după următorul calendar: 25 august 2014: Şcolile profesionale cu durata 3 ani care au locuri libere afişează graficul înscrierii, al probei de preselecţie şi al celei suplimentare de admitere. 1-2 septembrie 2014: Înscrierea candidaţilor. 3 septembrie 2014: Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, oră, acte necesare de identitate a candidaţilor) privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unităţile de învăţământ profesional pentru care numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ. 4-5 septembrie 2014: Derularea probei de preselecţie şi/sau a probei suplimentare de admitere, după caz. 6 septembrie 2014: Afişarea rezultatelor probei de preselecţie şi/sau a probei suplimentare de admitere. Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor. 7 septembrie 2014: Afişarea listei candidaţilor admişi. 8 septembrie 2014: Candidaţii declaraţi admişi depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere.