“Stagii de practică pentru cariera ta în drept!” pentru 500 de studenţi

0
363

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale “Nicolae Titulescu” găzduieşte astăzi, la ora 12.00, lansarea proiectului „Stagii de practică pentru cariera ta în drept!”, iniţat de Institutul Notarial Român în parteneriat cu Universitatea din Craiova.

Cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, proiectul se adresează studenților și masteranzilor la drept și administrație publică din regiunea Sud-Vest și are ca obiectiv facilitarea tranziției acestora de la scoală la piața muncii. Evenimentul va duce în fața studenților reprezentanții partenerilor implicați în derularea proiectului, precum și potențiali angajatori de la nivelul regiunii Sud-Vest care vor aborda problematica dezvoltării unei piețe a muncii moderne, flexibile și inclusive, care să permită integrarea în muncă a tinerilor absolvenți. Pe durata evenimentului, invitații vor identifica împreună cu participanții soluții pentru facilitarea accesului absolvenților de studii juridice și administrative la obținerea unui loc de muncă și dobândirea experienței practice necesare la locul de muncă încă din timpul studiilor.

“Prin intermediul proiectului «Stagii de practică pentru cariera ta în drept!»ne-am propus organizarea unui program integrat și personalizat de consiliere și orientare profesională pentru 500 de studenți ce urmează studii juridice și administrative; dezvoltarea unei platforme online ce va permite comunicarea directă cu tutorii și consilierii în carieră, precum și accesul la cele mai relevante resurse din domeniul juridic; încheierea a 30 de parteneriate cu organizații cu activitate în domeniu în vederea derulării stagiilor de practică; organizarea stagiilor de practică pentru 250 de studenți în cadrul unor organizații cu activitate relevantă în domeniul juridic, precum: cabinete de avocatură, birouri notariale, birouri de mediere, birouri de executare silită, instanțe judecătorești etc”, spun organizatorii proiectului.

“Tinerii incluşi în program vor avea numeroase beneficii”

Prin organizarea de stagii de practică dedicate studenților și masteranzilor de la facultățile de drept și administrație publică, proiectul își propune să obțină următoarele rezultate: îmbunătățirea accesului studenților și masteranzilor pe piața muncii și diminuarea ratei șomajului; facilitarea procesului de planificare a carierei și de identificare a unui loc de muncă; încurajarea și promovarea parteneriatelor pe termen lung între mediul academic și organizațiile de profil. “Tinerii incluşi în program vor avea numeroase beneficii precum: echivalarea programului de pregătire practică obligatoriu pe durata anilor de studiu; posibilitatea angajării dupa finalizarea programului de practică la unul dintre partenerii de practică; accesul la o platformă online cu informații de actualitate din domeniul juridic și cu resurse privind evoluția pieței muncii din România; oportunitatea interacțiunii cu profesioniști în domeniu”, au mai precizat organizatorii proiectului Stagii de practică pentru cariera ta în drept!”.