Deponenţii CEC, aşteptaţi la BRD

0
317

BRD a făcut publice detaliile tehnice care privesc despăgubirea pe care Statul Român o acordă persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC în vederea achiziţionării de autoturisme şi care au fost transferate la BRD în acelaşi scop. Astfel, în vederea constituirii dosarelor de despăgubire, deponenţii CEC, moştenitorii acestora sau împuterniciţii desemnaţi se vor putea prezenta, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a HG nr. 392/2014, în orice agenţie BRD pentru depunerea unei Cereri împreună cu o serie de documente doveditoare ale sumei depuse sau transferate, după caz. Vor fi acordate despǎgubiri persoanelor fizice care au depus sume de bani la CEC SA în vederea achiziţionării de autoturisme pânǎ la data de 15 februarie 1992 şi care au transferat aceste sume la BRD. „Deponenţii vor depune o declaraţie notarială pe proprie răspundere, în original, prin care să declare faptul că nu au încasat despăgubirea până la data declaraţiei. În plus, documentul trebuie să ateste faptul că suma transferată la BRD nu a fost afectată în niciun fel până la data declaraţiei. Iar în vederea înlesnirii calculului despăgubirilor, deponentul ar trebui să fie de acord cu prelucrarea datelor sale personale şi transferul acestora către Ministerul Finanţelor Publice sau orice altă autoritate sau entitate implicată”, se precizează într-un comunicat de presă al BRD.

Emisiunea de titluri de stat va avea loc la data de 4 august 2014

În cazul deponenţilor, moştenitorilor sau împuterniciţilor acestora care au obţinut o hotărâre judecǎtorească executorie care prevede o sumă pe care Statul Român, prin MFP, a fost obligat să o achite, aceştia trebuie să se adreseze direct Ministerului Finanţelor Publice pentru a depune o cerere şi copia legalizată de instanţa judecătorească emitentă după hotărârea judecătorească executorie.   Emisiunea de titluri de stat va avea loc la data de 4 august 2014 cu scadenţa în data de 3 septembrie 2014. Persoanele fizice care au dreptul la despǎgubire se vor putea prezenta la ghişeele bǎncii, în vederea punerii la dispoziţie a sumelor cuvenite, începând cu prima zi bancarǎ imediat urmǎtoare datei scadenţei emisiunii de titluri de stat, respectiv 4 septembrie 2014. Termenul de 30 zile de la data intrării în vigoare a HG pentru depunerea cererilor de înscriere nu este un termen de decădere din drepturi şi nu afectează dreptul la despăgubire acordată de Statul Român. „Deponenţii vor putea depune dosare şi ulterior, urmând a primi despăgubiri prin viitoare emisiuni de titluri de stat”, se mai precizează în comunicatul BRD.