Selecţie, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, pentru cadre didactice, în studiul Holocaustului

0
175

În perioada 4 – 11 august 2019, 20 de cadre didactice din România vor participa la un seminar de formare în problematica Holocaustului, derulat de Institutul „Yad Vashem” (Ierusalim), profesorilor revenindu-le, după participarea la acest program, obligaţia de a organiza activităţi şcolare şi extraşcolare pe această temă. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj este parte din acest proiect, iar, mâine, se va încheia prima fază a înscrierii celor interesaţi.

Ministerul Educaţiei Naţionale a emis Adresa nr. 29121/25.03.2019, înregistrată la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, cu nr. 410/26.03.2019, prin care 20 de cadre didactice din România vor participa la un seminar de formare în problematica Holocaustului. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a înaintat, în teritoriu, procedurile care urmează să fie urmate pentru selecţia cadrelor didactice. Astfel, până mâine, 3 aprilie (data poştei), toţi cei interesaţi trebuie să înainteze, către ISJ Dolj, un dosar cu toate criteriile care trebuie urmate, precum şi datele personale şi documentele de identitate valabile. Prima etapă a selecţiei se va desfăşura la nivelul ISJ Dolj, până la data de 8 aprilie, în acest scop fiind instituită o comisie formată din trei inspectori, rolul coordonator fiind deţinut de inspectorul general – adjunct care coordonează compartimentul „curriculum”, stabilindu-se şi o „grilă” de punctaj. Comisia va realiza selecţia pe baza criteriilor, documentelor justificative şi a „grilei” de punctaj şi va propune M.E.N. trei candidaturi, cel puţin una dintre ele fiind a unui cadru didactic ce predă la o unitate de învăţământ din mediul rural. A doua etapă a selecţiei se va realiza prin susţinerea unui test grilă, cu durata de o oră, de către persoanele propuse de ISJ Dolj, la o dată care va fi stabilită în perioada 09 – 11 aprilie. Cei selectaţi vor răspunde la un test „grilă”, transmis de către M.E.N., alcătuit din 10 – 15 itemi, dintre care, la cel puţin doi, răspunsurile vor fi formulate în limba engleză. Testarea cunoştinţelor va avea loc la sediul ISJ Dolj, în prezenţa comisiei care a realizat selecţia. Pentru pregătirea testului, vor fi consultate site-urile http://www.yadvashem.org/ şi http://www.inshr-ew.ro/, iar comisia va transmite, către M.E.N. răspunsurile candidaţilor, în vederea centralizării. Pe baza punctajelor, vor fi selectaţi 20 de titulari şi cinci rezerve, lista finală fiind făcută cunoscută pe 15 aprilie.

Trei criterii care trebuie promovate

Selecţia nu este una simplă, fiind nevoie de îndeplinirea mai multor criterii, unele destul de dificile. Astfel, ISJ Dolj a fîcut cunoscuţii paşii care trebuie urmaţi. Practic, vorbim de trei criterii. Primul este cel în care cadrul didactic în activitate, titular, care predă într-o unitate de învăţământ din mediul rural sau urban trebuie să prezinte o adeverinţă care să-i ateste activitatea, dar nu se acordă punctaj, menţionându-se numai „admis” ori „respins”, însă e proces eliminatoriu. Cel de-al doilea criteriu este cel al obţinerii măcar al „definitivatului”, atestat prin certificat, unde, de asemenea, nu există punctaj, dar, ca şi la cazul anterior, este probă „eliminatorie”. Ultimul criteriu este ceva mai amplu: cadrul didactic trebuie să demonstreze, prin activitatea depusă, interes pentru combaterea discriminării, respectarea drepturilor minorităţilor, educaţia pe tema Holocaustului, iar dovada este redactarea unei scrisori de motivare, în cadrul căreia va fi prezentată experienţa anterioară şi vor fi dezvoltate două – trei idei de aplicare a celor învăţate. Pentru acest concurs, nu sunt eligibile persoanele care au participat deja la un seminar derulat de Institutul „Yad Vashem”. Cadrelor didactice selectate le vor fi decontate cheltuielile de cazare, masă şi transport intern, de către „Yad Vashem”, iar costurile privind asigurarea medicală, diurna şi transportul internaţional, de către M.E.N.