Ce aduce luna aprilie pentru sistemul sanitar

0
127

Începând din această lună vaccinarea copiilor se va face doar în cabinetele medicilor de familie, obligaţi să acorde mai multe consultaţii. Totodată, intră în vigoare noi sancţiuni pentru furnizorii de servicii medicale care greşesc, coplata se face numai pentru servicii de reabilitare medicală şi, de asemenea, există modificări legate de derularea programelor naţionale de sănătate.

Intrarea în vigoare a noului contract cadru şi a pachetelor de servicii, începând de ieri, aduce o serie de modificări în sistemul de sănătate. Pentru medicii de familie s-a dublat numărul maxim de consultaţii la domiciliu ce pot fi acordate lunar, ajungând la 42. Consultaţiile la domiciliu se acordă asiguraţilor nedeplasabili din motiv de invaliditate permanentă sau invaliditate temporară, copiilor de până la 1 an, copiilor cu vârsta între 0 şi 18 ani cu boli infecto-contagioase, lehuzelor şi asiguraţilor cu boli cronice sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet. De asemenea, creşte, de la două la patru, numărul consultaţiilor care se acordă anual fiecărui asigurat.

Şi numărul consultaţiilor medicale de specialitate care pot fi acordate pentru afecţiuni cornice creşte. Astfel, pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate în cadrul aceleiaşi specialităţi se acordă trimestrial patru consultaţii fiecărui asigurat, dar nu mai mult de două consultaţii pe lună. În prezent, se acordă o consultaţie pe lună sau pe trimestru pe asigurat, după caz. În pachetul de bază au fost introduse şi proceduri/tratamente/ terapii noi: biopsie, tratament postoperator al plăgilor abdominale, al intervenţiilor chirurgicale după cezariană, sarcină extrauterină operată, histerectomie, endometrioză şi terapii de genetică medicală.

Vaccinările cuprinse în calendarul naţional, administrate de medicii de familie

O altă modificare pentru sistemul sanitar românesc este aceea că vaccinările cuprinse în calendarul naţional, precum şi a vaccinării la grupele la risc vor fi făcute numai de medicii de familie. Din ecuaţie ies astfel medicii şcolari, o cauză a acestei schimbări fiind numărul mic de cabinete medicale din şcoli, existenţa unor copii neşcolarizaţi, existenţa, în cadrul aceleiaşi clase a unor copii cu ani de naştere diferiţi, a unora repetenţi sau veniţi prin transfer din alte unităţi de învăţământ.

De luna acesata se derulează 29 de programe naţionale de sănătate, dintre care 15 programe naţionale cu impact major asupra sănătăţii publice derulate şi finanţate de Ministerul Sănătăţii, iar celelalte 14 derulate şi finanţate de către CNAS. Programele naţionale de sănătate publică se adresează în egală măsură persoanelor asigurate şi neasigurate, permiţând astfel accesul echitabil la servicii de sănătate necesare. Programul naţional de ortopedie are drept obiectiv tratamentul instabilităţilor articulare cronice prin implanturi de fixare, care să permită amânarea perioadei de implantare a unei endoproteze, respectiv a unei endoproteze de revizie.

Coplata numai pentru reabilitare medicală

De asemenea, coplata poate fi percepută numai pentru asistenţa medicală ambulatorie pentru specialitatea clinică de reabilitare medicală, domeniu pentru care nu este prevăzută în prezent. Asiguraţii vor plăti minim 5 lei – maxim 10 lei/ serie de proceduri. Categoriile de asiguraţi scutite de coplată sunt copiii până la vârsta de 18 ani; tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de trei luni; ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă; bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse; pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 740 lei/lună.