„Crucea Roşie” din România, în parteneriat cu „sora” din Danemarca

1
664

Societatea Naţională  „Crucea Roşie” din România a încheiat un parteneriat cu instituţia similară din Danemarca, pentru implementarea unui proiect destinat incluziunii tinerilor provenind din familii defavorizate în societate. Una dintre filialele de „Cruce Roşie” din România, incluse în proiect, este şi cea din Dolj, care va fi parte activă timp de trei ani în desfăşurarea activităţilor specifice. Mai mult, filialia doljeană are şi sprijnul comunităţii locale, care i-a pus la dispoziţie un spaţiu, în regim de comodat.

Maria Vintilă

Fundaţia „VELUX”, prin „Crucea Roşie” din Danemarca, finanţează un program, cu durata de trei ani, destinat tinerilor din familii defavorizate. Proiectul se numeşte „Incluziunea socială a copiilor şi tinerilor din România, cu sprijinul şi implicarea comunităţii” şi are în vedere înfiinţarea de Centre Comunitare de Zi pentru copii şi tineri din comunităţi dezavantajate din România. Au fost alese trei zone care se pliază pe proiect – Botoşani, Craiova şi Lupeni. Scopul este îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru copiii, tinerii şi familiile acestora, fiind luaţi în evidenţă cei cuprinşi în intervalul de vârstă 6-18 ani. Ca beneficiari direcţi, sunt 1.500 de copii şi tineri,  câte 500 de fiecare Centru, care provin din familii monoparentale, cu mai mult de doi copii; din comunitatea rromă; adolescenţi cu dizabilităţi; tineri instituţionlizaţi în Centre de Plasament. Activităţile principale ale Proiectului sunt axate pe înfiinţarea unor Centre de Zi pentru aceştia, Filialele de „Cruce Roşie” urmând să încheie parteneriate cu autorităţile locale, pentru folosinţa, pe 10 ani, cu titlu gratuit, a spaţiilor oferite, iar copiii vor beneficia „before and after school” se servicii specializate, 50 de copii fiind cuprinşi în această formă de ajutorare. Vor primi şi câte o masă caldă zilnic, rechizite, iar alte activităţi conexe vor fi destinate unui număr de 459 de tineri. În anii 2-3, 120 de copii vor beneficia de tabere de vară.

Autorităţile locale sprijină acţiunea

Aşa cum am prezentat, Craiova va fi unul dintre cele trei Centre Naaţionale care sunt parte în proiect. Deja, au fost demarate acţiunile pentru derularea Proiectului. „Am obţinut, prin Hotărârea Consiliului Local Craiova, dreptul de folosinţă al unui fost atelier-şcoală, de pe strada Mirceşti. După obţinerea tuturor autorizaţiilor, vom începe renovarea şi dotarea incintei, astfel încât, în cel mai scurt timp, să începem, efectiv, dertularea acţiunilor. De asemenea, prin mai multe cursuri de pregătire, avem deja 33 de voluntari specializaţi, care vor lucra cu  copiii aflaţi în dificultate. Este un lucru foarte bun acest proiect, fiindcă adolescenţii provenind din familii defavorizate aveau nevoie de un sprijin”, a precizat Maria Vintilă, director al Filialei Dolj a Societăţii Naţionale „Crucea Roşie” din România.

Comments are closed.