Mesajul preşedintelui Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, cu prilejul deschiderii noului an universitar

0
400

Îmi face o deosebită plăcere să adresez salutul atent al Consiliului Judeţean Dolj, alături de sincere urări de succes pentru toţi cei care, de astăzi, se pregătesc să răspundă provocărilor pe care le aduce un nou an universitar – studenţi, profesori, dar şi echipele de conducere ale instituţiilor de învăţământ superior.

Pentru judeţul nostru, un onorant element identitar şi, în egală măsură, un semnificativ punct forte îl reprezintă mediul academic, care se afirmă tot mai pregnant drept unul modern, performant şi dinamic. Trebuie salutate, în acest sens, eforturile vizibile care sunt depuse pentru a menţine actul educaţional la cele mai înalte standarde.

Se manifestă, pe de o parte, o vie preocupare pentru îmbunătăţirea constantă a infrastructurii construite, prin proiecte care vizează modernizarea şi extinderea capacităţilor de cazare, dar şi crearea unor centre de formare profesională şi de cercetare.

Trebuie remarcată, pe de altă parte, atenţia acordată procesului de corelare cât mai fidelă la necesităţile prezentului, atât prin completarea programului cu noi specializări, cât ţi prin consolidarea parteneriatelor cu mediul privat, ceea ce deschide studenţilor accesul la stagii de practică, iar competenţele astfel dobândite îi ajută la integrarea rapidă pe piaţa muncii.

De altfel, recentele evoluţii în plan economic din regiunea noastră, care se traduc în dezvoltarea afacerilor unor companii emblematice, dar şi în instalarea unor noi investitori, au directă legătură cu rezultatele activităţii dumneavoastră, cu certitudinea întreprinzătorilor că aici găsesc specialişti valoroşi, angajaţi competenţi şi performanţi.

În calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Dolj, vă asigur şi pentru viitor de întreaga disponibilitate pentru colaborare, pentru susţinerea unor manifestări de înaltă ţinută ştiinţifică şi academică, menite să crească vizibilitatea şi prestigiul mediului universitar craiovean, şi vă doresc un an de învăţământ cu cât mai multe realizări.

 

Cu aleasă consideraţie,

Ion PRIOTEASA

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj