Biblioteca exilului românesc, adusă la Craiova!

0
208

biblioteca 1Mii de cărţi, documente, afişe, fotografii, lucrări inedite, piese rare de mobilier, tablouri, ziare şi reviste, precum şi alte obiecte, toate de o valoare istorică incontestabilă şi o importanţă colosală pentru zestrea culturală a oraşului au îmbogăţit, în ultimii trei ani, patrimoniul Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova. În toamna lui 2013, printr-un gest lăudabil, academicienii Dan Berindei şi Dinu C. Giurescu hotărau trimiterea aici a bibliotecilor personale. În luna iulie a acestui an, colecţia de cărţi şi documente a altei personalităţi, acad. Basarab Nicolescu, a părăsit Parisul pentru a ajunge la Craiova, gest care i-a determinat pe reprezentanţii instituţiei să se gândească la un amplu proiect. Este vorba despre realizarea unei biblioteci unice ca importanţă şi relevanţă la nivel naţional – „Biblioteca exilului românesc la Paris – Basarab Nicolescu”, care va fi inaugurată pe 18 octombrie, în prezenţa donatorului. „O bibliotecă dedicată exilului este, fără doar şi poate, o reuşită. Un act reparatoriu pe care îl dedicăm memoriei scriitorilor exilului şi un inestimabil inventar pe care îl punem la dispoziţia cercetătorilor”, afirmă managerul Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”, Lucian Dindirică.

Istoria, relaţiile internaţionale şi diplomaţia sunt domeniile cel mai bine reprezentate în cele două colecţii de carte care au constituit, la sfârşitul anului 2013, Biblioteca „Acad. Dan Berindei”, respectiv Biblioteca „Acad. Dinu C. Giurescu”. Nu lipsesc publicistica şi revuistica românească sau străină, nici ediţiile unicat ale unor volume de memorii şi corespondenţă celebre. Nimeni nu a anticipat atunci efectele pe care cele două donaţii aveau să le producă.  Rând pe rând, alte colecţii au ajuns la Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”.

Frescă documentară a activităţii literare şi ştiinţifice a scriitorilor români din afara graniţelor

«Între timp, s-a reuşit aducerea colecţiei aparţinând profesorului şi istoricului V. Veliman, o serie impunătoare de cărţi şi documente despre cultura, civilizaţia şi istoria otomane şi turce. Iar în luna februarie a acestui an, urmare a întrevederii dintre managerul Lucian Dindirică şi acad. Basarab Nicolescu, s-a decis transferarea a mii de volume, cărţi-document, afişe, fotografii, ziare si reviste către Biblioteca „Aman”. O colecţie unică, ce nu se mai găseşte în nici o bibliotecă publică sau privată din lume!», precizează reprezentanţii bibliotecii doljene. Extraordinarul gest de generozitate, dar şi de încredere, al acad. Basarab Nicolescu i-a determinat pe aceştia să înceapă amenajarea la Craiova a unei biblioteci unice ca importanţă şi relevanţă la nivel naţional: „Biblioteca exilului românesc la Paris – Basarab Nicolescu”.Biblioteca acad. Dan Berindei (5)

„Având menirea de a grupa lucrări şi volume, documente, poze şi însemnări ale generaţiei exilului stabilite în Franţa începând cu mijlocul secolului trecut, biblioteca exilului se vrea o mărturie solidă, o frescă documentară a activităţii literare şi ştiinţifice a iluştrilor scriitori români din afara graniţelor, precum şi un nepreţuit instrument de cercetare pentru toţi cei preocupaţi de creaţia, atmosfera, angoasele şi memoria scriitorilor stabiliţi în diferitele centre europene în răstimpul monopolizat de comunismul românesc”, se mai precizează în comunicatul de presă. Spaţiul bibliotecii va fi organizat în regim liber la raft, facilitarea accesului pentru cercetătorii şi doctoranzii români fiind cel mai important obiectiv al iniţiatorilor proiectului.

Acad. Basarab Nicolescu: Un muzeu al exilului este „extrem de necesar culturii române”

Referindu-se la importanţa cunoaşterii culturii exilului românesc şi, implicit, la colecţia personală pe care o va inaugura la Craiova luna viitoare, acad. Basarab Nicolescu a declarat că era de mulţi ani în căutarea unui „loc satisfăcător pentru a dona colecţia mea privind exilul românesc din Paris”. Ocazia s-a ivit la sfârşitul anului trecut, la colocviul dedicat centenarului naşterii lui Vintilă Horia, care a avut loc la Biblioteca „Aman”.

«I-am spus câteva cuvinte domnului Lucian Dindirică despre preocuparea mea şi am văzut imediat că ochii i s-au aprins. A doua zi, mi-a spus că nu a dormit noaptea gândindu-se la ce i-am spus. Printr-o sincronicitate interesantă, i-am mărturisit că nici eu nu dormisem. După o vizită a spaţiilor bibliotecii şi o discuţie aprofundată, hotărârea mea definitivă era luată. Apoi lucrurile au mers foarte rapid. Am fost impresionat de profesionalismul domnului director şi al colegilor lui. Acest fapt îmi dă mari speranţe. Donaţia mea ar putea constitui nucleul unui viitor Muzeu al Exilului Românesc, extrem de necesar culturii române. Craiova reuneşte toate condiţiile pentru realizarea unui astfel de muzeu. Adevărul este că sunt îndrăgostit de Craiova, un oraş de mari potenţialităti culturale şi spirituale», a afirmat acad. Basarab Nicolescu.biblioteca exilului

Managerul bibliotecii craiovene: „O asemenea iniţiativă se realizează în premieră pentru ţara noastră”

„Biblioteca exilului românesc la Paris – Basarab Nicolescu” va fi inaugurată pe data de 18 octombrie a.c., în prezenţa donatorului, acad. Basarab Nicolescu, a oficialităţilor locale şi a reprezentanţilor mediului universitar craiovean. „O bibliotecă dedicată exilului este, fără doar şi poate, o reuşită. Un act reparatoriu pe care îl dedicăm memoriei scriitorilor exilului şi un inestimabil inventar pe care îl punem la dispoziţia cercetătorilor”, afirmă Lucian Dindirică.

«Episodul donării colecţiei acad. Basarab Nicolescu către biblioteca noastră este unul special pentru noi, domnia sa fiind plină de solicitudine şi amabilitate, cu atât mai mult cu cât o asemenea iniţiativă se realizează în premieră pentru ţara noastră. Fără să fie legat organic de Craiova, academicianul Basarab Nicolescu a agreat ideea donării unei colecţii inedite la „Aman”. Explicaţia acestei opţiuni trebuie căutată, probabil, în condiţiile  de care dispune biblioteca noastră, graţie sprijinului oferit de Consiliul Judeţean Dolj, şi în vizibilitatea instituţiei craiovene în rândul centrelor de cultură. Îi mulţumim pentru că ne-a ales şi îl asigurăm că biblioteca domniei sale va beneficia de un spaţiu modern şi decent, care sperăm că se va constitui într-un cadru de lucru plăcut şi confortabil pentru toţi cei care îi vor trece pragul», a adăugat managerul bibliotecii.

Basarab Nicolescu:

Fizician onorar la Centrul Naţional de Cercetare Ştiinţifică (CNRS) Franţa, profesor la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Professor Extraordinary la School of Public Leadership, Stellenbosch University – Africa de Sud, membru de onoare al Academiei Române, fondator şi preşedinte al Centrului Internaţional de Cercetări şi Studii Transdisciplinare (CIRET) din Paris, membru fondator International Society for Science and Religion. Doctor Honoris Causa al mai multor universităţi din ţară şi din străinătate. Cetăţean de Onoare al oraşelor Ploieşti, Iaşi şi Cluj-Napoca, decorat cu Ordinul Naţional „Serviciul credincios” în grad de Mare Ofiţer.

Director al colecţiilor Transdisciplinarité (Editura Rocher, Monaco), Les Roumains de Paris (Editura Oxus, Paris), Ştiinţă şi Religie şi Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (Editura „Curtea Veche”, Bucureşti). Director al revistelor Transdisciplinarity in Science and Religion şi Transdiciplinary Studies – Science, Spirituality, Society. Redactor-şef al revistei Transdisciplinary Journal of Engineering&Science.

Cărţi publicate în România: Rădăcinile libertăţii” – în colaborare cu Michel Camus (Editura Universităţii de Vest Timişoara, 2016); „Theoremes poetiques” / „Teoreme poetice” („Curtea Veche”, Bucureşti, 2013 – ediţie bilingvă şi bibliofilă ilustrată de Mircia Dumitrescu); «Ion Barbu – Cosmologia „Jocului secund”» („Aius”, Craiova, 2013); „De la Isarlîk la Valea Uimirii”, vol. I – „Interferenţe spirituale”, vol. II – „Drumul fără sfârşit („Curtea Veche”, Bucureşti, 2011); „Ce este Realitatea?” („Junimea”, Iaşi, 2009); „Ştiinţa, sensul şi evoluţia – Eseu asupra lui Jakob Boehme” („Cartea Românească”, Bucureşti, 2007); „Noi, particula şi lumea” („Junimea”, Iaşi, 2007); „Transdisciplinaritatea (manifest)” („Junimea”, Iaşi, 2007).

Biblioteca acad. Dan Berindei (7)