Tratament gratuit pentru bolnavii TBC, prin granturi norvegiene

0
82

O mie de bolnavi de tuberculoză multidrog rezistentă vor beneficia, din luna decembrie, de tratament corespunzător prin intermediul programului „Iniţiative în domeniul sănătăţii” finanţat cu granturi norvegiene, în valoare de peste 24 milioane euro.

Programul are ca scop îmbunătățirea stării de sănătate a populației și, de asemenea, să contribuie la reducerea inegalităților sociale prin inițiative de sănătate publică. Programul conține mai multe proiecte, care vor aborda probleme de sănătate publică, cum ar fi prevalența mare a tuberculozei și a tuberculozei rezistente la medicamente (MDR-TB) dar și a altor boli transmisibile și netransmisibile, cum ar fi HIV/SIDA și hepatita cronică B si C. Asistență medicală de bază pentru grupurile vulnerabile, precum și măsurile de prevenire, cum ar fi programele de depistare a cancerului și promovarea unui stil de viață sănătos se numără, de asemenea, printre prioritățile programului. Din valoarea totală a programului, 85%, adică 21.104.000 euro, reprezintă contribuția nerambursabilă a Granturilor Norvegiene și 15 % este co-finanțare de la Ministerul Sănătății.

10.000 de persoane vor fi testate pentru a preveni răspândirea TB

Fondurile vor avea, printre altele, o contribuție majoră la eradicarea TB în România: o mie de pacienți cu MDR-TB vor fi tratați în timp ce 10.000 de persoane vor fi testate pentru a preveni răspândirea TB și pentru a spori aderența la tratament. 35.000 de persoane vor beneficia de intervenții orientate pe reducerea HIV, și hepatita B și C infecții în rândul utilizatorilor de droguri injectabile. Accesul comunităților vulnerabile la servicii medicale de bază va fi îmbunătățit prin crearea de echipe mixte de mediatori sanitari romi și asistenți medicali comunitari care lucrează împreună în special pe imunizare și screening. În același timp, proiectele vor reprezenta un sprijin important în reducerea prevalenței bolilor legate de stilul de viață prin implementarea de campanii de nutriție și stil de viață sănătos. De asemenea, fondurile vor fi folosite pentru screening-ul cancerului și înființarea unui registru de boală.

Granturile, destinate reducerii disparităților sociale și economice

Programul „Inițiative în domeniul sănătății publice” este unul dintre cele 22 de programe finanțate în cadrul SEE și Granturilor Norvegiene din România. Granturile sunt destinate reducerii disparităților sociale și economice în Europa și de consolidare a relațiilor bilaterale dintre România și Norvegia. În actuala perioadă de finanțare, 306 milioane euro au fost alocate pentru programe și proiecte în domenii cum ar fi sectorul justiției și afacerilor interne, protecția mediului, societății civile și îmbunătățirea situației populației de etnie romă. Astfel, cel puțin 10% din finanțarea în cadrul programelor relevante (minimum 14 milioane euro), sunt destinate măsurilor de îmbunătățire a situației populației rome.

Prin Acordul privind Spațiul Economic European (SEE), cele trei țări AELS – Norvegia, Islanda și Liechtenstein – participă la piața internă europeană și contribuie la dezvoltarea economică și socială prin intermediul SEE și a Granturilor norvegiene. Norvegia este principalul donator, contribuind cu 97% din finanțarea totală. Granturile SEE si Norvegia au, de asemenea, scopul de a consolida relațiile bilaterale dintre statele donatoare și România.

Pentru perioada de finanțare de până la 2012, România a beneficiat de aproximativ 100 de milioane de euro în asistență pentru sectoare cheie, cum ar fi protecția mediului, producție sustenabilă, sănătate și îngrijirea copilului, patrimoniu cultural, și sectorul ONG. 65 mari proiecte individuale și mai mult de 100 de proiecte mai mici ale ONG-urilor au fost implementate cu o rată de absorbție de aproximativ 85%.