Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, parte în Proiectul “MY EUROPE – YOUR EUROPE – YOUR SAY”

0
802

Cum anume ne transformăm de la locuitorii obișnuiți la cetățenii ai statului și ai societății noastre? Cum putem să ne protejăm drepturile noastre, ca oameni? Ce înseamnă să accepți și să respectați diferențele? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările cu care ne confruntăm în procesul de a deveni adulți și personalități complete. Dezvoltarea sensibilității și a toleranței față de diversitatea din lumea contemporană este un proces lung și dificil care are loc mai ales la școală – în timp ce studiem și interacționăm cu colegii și profesorii noștri, în timp ce facem proiecte, rezolvăm problemele și ne îndeplinim visele. România, prin Inspectoratul Școlar Dolj, în colaborare cu Prosveta Foundation-Sofia – Bulgaria, în calitate de coordonator, Center of non formal education AENAO – Grecia, Institute Polytechnic of Santarem – Portugalia, Fundación ALTIUS – Spania și University of Social Sciences – Polonia au participat la proictul Erasmus +KA2,Cooperare pentru inovare și schimbul de bune practici – Parteneriate stategice în educația școlară, Project ID: 2018-1-BG01 – KA201- 047913.

Această colaborare s-a format  luând în considerare experiența partenerilor în domeniul tematic al proiectului și activitățile corespunzătoare, precum și relevanța temelor, precum  respectarea și prețuirea diversității în contextul colaborării cu toți partenerii care provin din țări care sunt granițele externe ale U.E. În perioada 2018-2021, Inspectoratul Școlar Dolj, în colaborare cu 12 școli și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj, audesfășurat activități prin care a fost implementat proiectul MY EUROPE-YOUR EUROPE-YOUR SAY. Instituțiile școlare implicate în acest proiect  au fost:Colegiul Național ,,Frații Buzești”, Colegiul Național ,,Elena Cuza”,Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi”,Liceul Teoretic ,,Henri Coandă”,  Școala Gimnazială ,,Sf. Gheorghe”, Școala Gimnazială ,,Gheorghe Țiteica”,Școala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu”,Școala Gimnazială ,,Alexandru Macedonski”,Școala Gimnazială ,,Mircea Eliade”,Școala Gimnazială ,,Gheorghe Bibescu”. Activitățile au fost desfășurate de elevii doljeni sub coordonarea profesorilor formați în cadrul a trei sesiuni organizate în Craiova- România(2019),Madrid – Spania (2020) și Santarem – Portugalia (2021).

Proiect cu trei subiecte majore: Drepturile Omului, Diversitatea, Identitatea și cetățenia

Conform Organizației Națiunilor Unite, Drepturile Omului sunt drepturi inerente tuturor ființelor umane, indiferent de naționalitatea, locul de reședință, sexul, originea națională, etnică, culoare, religie, limbă sau orice alt statut. Toți suntem în mod egal îndreptățiți la drepturile omului fără discriminare. Aceste drepturi sunt interrelaționale, interdependente și indivizibile. Conceptul de diversitate cuprinde acceptarea și respectul. Înseamnă înțelegerea faptului că fiecare individ este unic și recunoaște diferențele noastre individuale. Acestea pot fi de-a lungul dimensiunilor rasei, etnicității, sexului, orientării sexuale, statutului socio-economic, vârstei, abilităților fizice, credințelor religioase, credințelor politice sau altor ideologii. Diversitatea își propune să recunoască, să respecte și să aprecieze diferențele dintre oameni pentru a contribui și pentru a-și realiza întregul potențial prin promovarea unei culturi incluzive pentru toți.  Astăzi, termeni precum, ”Cetățeni Activi” și “Cetățenia Europeană” sunt foarte populari, în special în rândurile tinerilor care vor deveni cetățenii de mâine. Acești termeni au multiple dimensiuni: politice, sociale, economice și culturale și sunt în legătură cu abilitatea unei entități de a influența și a forma o comunitate.” Proiectul „MY EUROPE YOUR EUROPE YOUR SAY” a fost dezvoltat cu scopul de a susține valorile și atitutidinile în rândul tinerilor astfel încât ei să îi respecte pe cei diferiți, pe cei diverși și pe cei unici. Este adresat elevilor cu vârste cuprinse între 12 și 16 ani deoarece aceasta este considerată o medie de vârstă potrivită pentru ca astfel de intervenții să aibă un impact favorabil. Ca și coordonatori| educatori , vi se dă posibilitatea de a fi flexibili, de a furniza cunoștințe și de a juca un rol decisiv în dezvoltarea, progresul și îndeplinirea cu succes a programului. În proiectele europene, în special în acest proiect,s-au aplicat metode de predare  netradiționale, metode care creează o atmosferă plăcută în clasă și transformă învățarea într-o experiență plăcută”,a precizat prof. Ani Drăghici, inspector pentru proiecte educaţionale, învăţământ particular şi alternative educaţionale, în cadrul ISJ Dolj.

Pentru a alege o metodă s-au luat în considerare obiectivele resursei

O metodă adecvată încurajează elevii să identifice situații din viața reală și le dă posibilitatea să discute probleme abordate din propria lor perspectivă. Instrumentele digitale prezentate în acest manual sunt concepute în mod specific pentru scopurile acestui proiect. Fiecare resursă- cu excepția instrumentului educației nonformale- este îmbogățită cu un instrument digital ce ajută elevii să învețe despre o arie tematică într-un mod mai amuzant. În funcție de resursă, instrumentul digital poate fi utilizat înainte, în timpul sau după implementarea activității. Instrumentele digitale sunt încărcate de pe site-ul proiectului unde elevii pot privi, se pot jucat, pot învăța, investiga prin intermediul filmelor, jocurilor online/chestionarelor, jocurilor interactive, videoclipurilor cu desene animate, prezentărilor. “Acest proiect a fost un bun prilej pentru a ușura misiunea educativă a cadrelor didactive prin   utilizarea unui manual specific educației non-formale, dar și pentru a asigura educarea copiilor în spiritul noilor valori europene”, a mai menţionat Ani Drăghici.