Cursuri de formare pentru cadrele didactice din Dolj

0
285

Începând de astăzi, Casa Corpului Didactic Dolj în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj dau startul primei serii de formare a 1.125 de cadre didactice din judeţul Dolj.

Dintre acestea, 825 vor parcurge cele trei programe de formare acreditate MECTS: „Proiectarea curriculum-ului centrat pe competenţe”, „Managementul clasei de elevi – gestionarea situaţiilor de criză”, „Metode interactive de predare, învăţare, evaluare”, iar 300 cadre didactice vor parcurge programul de formare „ECDL – European Computer Driving Licence”.

Activităţile de formare se vor desfăşura în locaţiile acreditate din judeţul Dolj: Colegiul Naţional „Elena Cuza” Craiova, Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova, Liceul Teoretic „Independenţa” Calafat, Grupul Şcolar „Dimitrie Filişnu” Filiaşi, Colegiul Naţional „Carol I” Craiova, Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” Craiova, Grupul Şcolar „Matei Basarab” Craiova, Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” Dăbuleni, Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu” Craiova, Grupul Şcolar „Horia Vintilă” Segarcea, Colegiul Tehnic Energetic Craiova, Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Băileşti. Furnizorul programelor de formare continuă este Universitatea din Craiova – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.