Agenda pentru competențe în Europa

0
170

Astăzi, 1 iulie, Comisia prezintă Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței. Aceasta stabilește obiective cantitative ambițioase în ceea ce privește perfecționarea competențelor (îmbunătățirea competențelor existente) și recalificarea (formarea de noi competențe) care trebuie realizate în următorii 5 ani. Cele 12 acțiuni ale sale se axează pe competențe pentru locuri de muncă prin crearea de parteneriate cu statele membre, cu întreprinderile și cu partenerii sociali în vederea cooperării pentru schimbare, oferind cetățenilor posibilitatea de învățare pe tot parcursul vieții și utilizând bugetul UE ca un catalizator pentru a debloca investițiile publice și private în competențele persoanelor.

Se vizează să se asigure că dreptul la formare și la învățare pe tot parcursul vieții, consacrat în Pilonul european al drepturilor sociale, devine o realitate în întreaga Europă, de la orașe la zone rurale și zone îndepărtate, în beneficiul tuturor. Comisia plasează competențele în centrul agendei politice a UE, direcționând investițiile către cetățeni și competențele acestora pentru o redresare durabilă după pandemia de coronavirus. Întreprinderile au nevoie de lucrători cu competențele necesare pentru a stăpâni dubla tranziție verde și digitală, iar persoanele trebuie să poată beneficia de o educație și o formare corespunzătoare pentru a prospera în viață.

Margaritis Schinas, vicepreședintele pentru promovarea modului nostru de viață european, a declarat: „Această criză fără precedent necesită un răspuns fără precedent. Unul care ne va servi astăzi și timp de mai mulți ani de acum încolo. Astăzi, Comisia Europeană invită statele membre ale UE să investească în competențe. Miliardele de fonduri europene propuse în Planul de redresare al UE și în viitorul buget al UE pe termen lung oferă o ocazie unică de a face acest lucru. Știm deja că, datorită competențelor, cetățenii și economiile noastre pot să prospere. Este timpul să ne unim forțele și să demarăm o revoluție a competențelor, fără a lăsa însă pe nimeni în urmă”.

Nicolas Schmit, comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, a declarat: „Calificarea forței de muncă constituie unul dintre răspunsurile noastre centrale la redresarea economică, iar punerea la dispoziția cetățenilor a unei posibilități de a construi seturile de competențe de care au nevoie este esențială pentru pregătirea dublei tranziții verzi și digitale. Acest lucru le oferă tuturor posibilitatea de a beneficia de noi oportunități pe o piață a forței de muncă cu evoluție rapidă ”.

Competențe pentru locuri de muncă într-o economie verde și digitală

Dubla tranziție verde și digitală, însoțită de tendințele demografice, a transformat modul în care trăim, lucrăm și interacționăm. Dorim să ne asigurăm că oamenii dispun de competențele necesare pentru a prospera. Pandemia de coronavirus a accelerat această dublă tranziție și a adus noi provocări în materie de carieră pentru numeroși europeni. În urma crizei, mulți europeni vor trebui să se recalifice sau să își îmbunătățească competențele existente pentru a se adapta la schimbările de pe piața forței de muncă. Agenda pentru competențe are ca scop îmbunătățirea relevanței competențelor în UE, în vederea consolidării competitivității durabile, a asigurării echității sociale și a construirii rezilienței noastre. Acest lucru se realizează prin intermediul a 12 „acțiuni”.

 1. Un pact pentru competențe
 2. Consolidarea informațiilor privind competențele
 3. Sprijin din partea UE pentru acțiuni naționale strategice de sporire a nivelului de competențe
 4. Propunere de Recomandare a Consiliului privind educația și formarea profesională pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență
 5. Implementarea inițiativei privind universitățile europene
 6. Competențe care să vină în sprijinul dublei tranziții verde și digitală
 7. Creșterea numărului de absolvenți din domeniile STIM și promovarea competențelor antreprenoriale și transversale
 8. Abilități de viață
 9. Inițiativa privind conturile personale de învățare pe tot parcursul vieții
 10. O abordare europeană pentru micro-certificate
 11. Noua platformă Europass
 12. Îmbunătățirea cadrului propice pentru deblocarea investițiilor private și a investițiilor făcute de statele membre în competențe